Lånte 200000 av sin datter

Anne Orderud Pausts foreldre lånte 200000 kroner av dattera for mer enn 20 år siden. Men hun la ikke noe press på sine foreldre i den bitre arvestriden mellom dem og hennes bror om Orderud gård.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Broren ønsket å overta gården vederlagsfritt. Foreldrene ønsket et oppgjør som tok hensyn til datterens arv.

- Tvisten mellom foreldrene og sønnen var ikke «noen andres sak», sier en som har godt kjennskap til striden.

Marie og Kristian Orderuds advokat Ole Edw. Hagen har tidligere opplyst til NTB at lånet ble sikret ved at datteren fikk en pantobligasjon i foreldrenes eiendom, Orderud gård, på 200000 kroner.

Advokat Hagen bekrefter at denne pantobligasjonen ble nevnt i rettssaken mellom foreldrene og sønnen. Hagen presiserer at foreldrene ikke var ubemidlet selv om de lånte penger av datteren.

Rettssak

Uenigheten om overtagelsen av gården toppet seg i rettssalen i 1998. Per Orderud saksøkte sin far og vant. Per Orderud mente foreldrene hadde stilt ham i utsikt å overta gården vederlagsfritt. Han hadde utdannet seg til jurist, men gitt avkall på en juridisk karriere. I stedet arbeidet han på gården i 20 år for liten og ingen lønn og hadde driften av den siden 1984.

Men foreldrene ville ha takst på eiendommen, og en overdragelse som tok hensyn også til datteren, Per Kristian Orderuds søster Anne Orderud Paust.

I 1995 ønsket sønnen å få overtakelsen formalisert i forbindelse med kjøp av tilleggsjord. En kjøpekontrakt der Per Kristian Orderud forpliktet seg til å betale 1,5 millioner kroner for gården, ble underskrevet.

Anket

Men i 1997 kalte Kristian Orderud til seg sønnen og sa at kjøpekontrakten var ugyldig. Kristian Orderud hevdet bl.a. at den var underskrevet på et annet tidspunkt enn det som sto i kontrakten, og at han på det tidspunkt var sterkt svekket av sykdom.