FRATATT: Statens helsepersonellnemnd har besluttet å frata psykologen hans autorisasjon. Foto: Helge Sunde / NTB Scanpix
FRATATT: Statens helsepersonellnemnd har besluttet å frata psykologen hans autorisasjon. Foto: Helge Sunde / NTB ScanpixVis mer

Lånte penger og hadde sex med pasient - mister retten til å være psykolog

Ble dømt til fengsel i desember. Nå ryker autorisasjonen.

En mannlig psykolog i 40-åra fra Hedmark har blitt fratatt autorisasjonen av Statens Helsepersonellnemnd. Det kommer fram i en fersk avgjørelse.

Så seint som i desember i fjor ble samme mann dømt til elleve måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling ved å blant annet ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig pasient. Mannen er godt kjent innen sitt yrke, har operert under eget firma og har blant annet figurert flere ganger i lokalmiljøet og på NRK i forbindelse med tema innen psykologi.

- Fornærmede har forklart at omtrent hver terapitime endte med sex, het det i dommen fra Hedmarken tingrett, som også slo fast at den seksuelle omgangen både fant sted hjemme hos psykologen og på hans kontor i en periode på flere år.

I tillegg til fengselsstraff har psykologen nå altså mistet retten til å behandle pasienter. I vedtaket fra nemnda kommer det fram at han også lånte nesten 100 000 kroner av kvinnen, som var i 30-åra da de møttes første gang.

- Hån og tillitsbrudd

Dagbladet har fått innsyn i vedtaket. Der skriver Helsepersonellnemnda at psykologen har blandet private og profesjonelle relasjoner på en måte som både kan være skadelig og krenkende for pasienten. Som Dagbladet tidligere har skrevet, var kvinnen blant annet tidligere utsatt for seksuelle overgrep, da hun oppsøkte hjelp.

- Pasienten var særlig sårbar i denne situasjonen, og det måtte klageren med sin fagbakgrunn forstå. Han har drevet uforsvarlig virksomhet, utvist grov mangel på faglig innsikt, begått grove pliktbrudd og utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som psykolog. Hans handlinger er grove tillitsbrudd og en hån mot pasienten, slår nemnda fast.

Vedtaket konkluderer med at autorisasjonen trekkes tilbake på ubestemt tid, og at psykologen må søke Statens helsetilsyn om å få den tilbake.

Uenig i avgjørelsen

Psykologen har tidligere erkjent det seksuelle forholdet med pasienten, men i dokumentene fra nemnda kommer det fram at han likevel er uenig i at han er uegnet til å behandle pasienter.

Advokat Kenneth Strømme Gundersen representerer psykologen. Han sier til Dagbladet at han ikke har noen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt.