Lar ulven leve

I løpet av våren fremmer miljøvernminister Siri Bjerke en rekke store miljøsaker, spørsmål som Bondevik-regjeringen hadde store vansker med å håndtere. Blant annet skal hun legge fram en soneplan for ulven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøvernministeren sier også at hun med det første vil legge fram en plan for å berge den utryddingstruede norske villaksen.

- Jeg ser det som svært viktig å redde villaksen. Dette er en hastesak, sier Bjerke, som bekrefter at hun vil følge de føringene Jens Stoltenberg kom med i Stortinget før jul. Han gikk inn for prinsippet om oppdrettsfrie laksefjorder som bærebjelke i redningsaksjonen, i tråd med Rieber-Mohn-utvalgets innstilling.

Omfanget av laksefredningen vil bli gjenstand for politisk avveiing i Stortinget. Regjeringen Bondevik og statsråd Guro Fjellanger ble sterkt kritisert av Jens Stoltenberg og Ap-ledelsen for ikke å ta stilling til det viktigste prinsippet i forslaget fra villaksutvalget, prinsippet om oppdrettsfrie laksefjorder og nasjonale laksevassdrag.

Oppdrettsfrie fjorder

Villaksutvalget, ledet av tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn, la fram laksemeldingen i mars i fjor. Meldingen ble ut fra et miljøfaglig synspunkt omtalt som særdeles grundig.

Statssekretær Stein Lier-Hansen i Miljøverndepartementet bekrefter at Miljødepartementet vil gå inn for prinsippet om oppdrettsfrie laksefjorder.

Man kan allerede nå slå fast at Sognefjorden, Trondheimsfjorden og Tanafjorden vil være blant de mest aktuelle fjordene som vil bli foreslått oppdrettsfrie.

Ulven får sone

Regjeringen Bondevik maktet aldri å legge fram en plan for en egen ulvesone i Norge, utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning og fylkesmennene i våre sørøstlige områder. Overfor Dagbladet bekrefter statsråd Siri Bjerke at soneplanen vil bli lagt fram før påske.

- Sonesystemet skal være på plass og i drift før sauene slippes på beite til våren, sier hun.

Regjeringen Bondevik ble kritisert av nåværende statsminister Jens Stoltenberg for handlingslammelse i ulvesaken.

Etter det Dagbladet forstår vil departementets forslag til soneplan omfatte det sørøstlige Hedmark med Finnskogen fra Elverum og sørover øst for Glomma. Videre det meste av Akershus med Oslos nordmark, samt hele Østfold.

Noen avskytning av bestander/familiegrupper utenfor dette området, som for eksempel i Østerdalen (Koppang), vil det likevel ikke kunne bli snakk om før om vel ett år, etter den neste vinteren.