- Lavere barnebidrag

De fleste får lavere bidrag enn nå, og reglene er for kompliserte, mener Aleneforeldreforeningen, som er sterkt kritisk til nye regler for barnebidrag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De nye reglene vil føre til lavere barnebidrag for mange mottakere fordi bidraget nå skal måles opp mot mottakers inntekt. I tillegg vil bidraget reduseres i takt med hvor mye samvær den andre parten har med barnet. I fjor mottok rundt 150000 foreldre barnebidrag.

De omfattende endringene i bidragsreglene trer i kraft fra 1. oktober og får konsekvenser for 500000 nordmenn: bidragspliktige, mottakere og barna deres. Nå får foreldre brev om de nye reglene fra trygdeetaten.

Svært kompliserte

Med dagens regler regnes bidraget ut etter en prosentsats av den bidragspliktiges inntekt. De nye reglene tar utgangspunkt i hva det koster å ha barn, barnets alder og både mors og fars inntekt. Samvær skal gi fradrag.

- Reglene er for kompliserte, både for betaler og mottaker. De gir rom for mye tvil. Bidragene vil endre seg unødig mange ganger under oppveksten, sier pressekontakt og styremedlem Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen.

Frykter konflikter

- Vi frykter et høyt konfliktnivå mellom skilte foreldre som nå skal avtale bidragene seg imellom. Det vil gå ut over barna. Trenger foreldrene offentlig hjelp, må de betale et gebyr på 1400 kroner, sier Rusten.

Aleneforeldreforeningen mener underholdskostnaden er satt for lavt i forhold til samværsfratrekket. Ifølge foreningen blir den definerte bokostnaden ved å ha barn satt til 800 kroner måneden. Resten av underholdskostnadene settes til 2000- 3000 kroner. Foreningen mener kostnadene ved å ha barn er høyere.

- I Oslo koster det å ha barn 2000- 3000 kroner måneden bare i ekstra boutgifter på grunn av økt plassbehov. I tillegg kommer barnehage, mat, klær og fritidsaktiviteter. Samværsfradraget er relativt sett såpass høyt i de nye reglene at bidraget dermed blir for lavt. De fleste vil motta mindre i bidrag enn i dag, konkluderer Rusten.

- Ikke rettferdig

Mange skilte foreldre som er usikre på de nye reglene, tar kontakt.

- Mange får sjokk av konsekvensene. Det økonomiske ansvaret skyves over på den som har barna boende hos seg det meste av tida, mener Rusten.

- Men er det ikke riktig at begge foreldrenes inntekt skal medregnes?

- Jo, men da må utgangspunktet være rettferdig. Det er det ikke. Med de nye reglene vil stadig flere slippe å betale. Da er det unødig at myndigheten samtidig setter ned minstebidraget, ofte til det halve, for andre blir det borte, sier han.

Aleneforeldreforeningen har klaget på de nye reglene til Barneombudet, og hevder de er i strid med barneloven og FNs barnekonvensjon.

LEK OG BARNEPASS: Sidonie Hansen er skuffet over de nye bidragsreglene. I går besøkte hun og sønnen Nicolas (4) avlastningstilbudet Rødhette, hvor aleneforeldre blant annet kan få gratis barnepass.