Lavere børs-overskudd

16,3 millioner kroner etter skatt i andre kvartal for Oslo Børs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Børsdirektør Sven Arild Andersen sier seg fornøyd med økt omsetning. Det tilsvarende overskuddet i andre kvartal i fjor lå på 15,8 millioner kroner, mens omsetningen i fjor var på 55,3 millioner kroner mot 64,8 millioner kroner i andre kvartal i år.

Alle typer inntekter og omsetningsområder viser en økning sammenlignet med fjoråret, men økte kostnader førte til at overskuddet ikke ble tilsvarende stort.

Andre kvartal i fjor ble bedre enn det kunne ha vært på grunn av spesielle forhold, slik at en sammenligning mellom de to kvartalene ikke er helt rettferdig, påpeker Andersen. Overskuddet i fjor ble påvirket i positiv retning av at Børsen fikk tilbakeført 2,4 millioner kroner i avsetninger til merverdiavgift, opplyser børsdirektøren.

Heller ikke sammenligning med overskuddet i første kvartal i år, som var helt eksepsjonelt med ekstremt høye tall, yter resultatet for andre kvartal i år full rettferdighet, mener Andersen. Det usedvanlig gode resultatet i første kvartal i år gjør at Oslo Børs hadde et overskudd etter første halvår på 37,5 millioner kroner etter skatt, mens resultatet for første halvår i fjor lå på 26 millioner kroner.

Børsen får sine inntekter fra faste avgifter fra medlemmene, fra avgifter på aksjehandel, avgifter på utarbeidelse av prospekter og opptak på Børsen og på salg av markedsdata. Den sistnevnte inntektskilden er også den største og den står for 24 av de 64,8 millioner kronene som Børsen hadde i omsetning i andre kvartal i år.

Markedet for salg av markedsdata (regnskapsdata og data om børsselskapenes indeksutvikling) viser seg å være mer robust overfor dårlige tider enn andre inntektskilder.

- Markedsdata er noe aktørene må ha uansett, og dette er et inntektssegment som vil fortsette og vokse, sier Andersen til NTB.

Oslo Børs tjener ikke bare penger til sine aksjonærer, men den skaffer penger i skuffen til aksjonærene i de børsnoterte selskapene. Indeksen i først halvår i år viste en økning på 19,6 prosent, og det er langt mer enn de andre skandinaviske børsene kan oppvise og ikke minst hva de store børsene ute i verden kunne oppvise i første halvår. Både børsen i London og New York Stock Exchange (NYSE) hadde indekser på minussiden i første halvår.

Oslo Børs står i fare for å miste virksomhetsområder i tiden som kommer. Finansdepartementet har sendt ut et forslag på høring om at Kredittilsynet skal gjøres ansvarlig for prospektkontrollen, en oppgave som Børsen har utført uten noen klager fram til i dag, opplyser Andersen. Han kan ikke se noen fordel å flytte denne oppgaven. Forslaget er ledd i iverksettingen av EUs nye prospektdirektiv.

Departementet har også foreslått at Kredittilsynet skal være ansvarlig for å håndheve de børsnoterte selskapenes rapportering etter International Financial Reporting Standards. Departementet foreslår samtidig at Børsen skal dekke kostnadene som Kredittilsynet vil få med ordningen.

Børsdirektøren tror at hardt kostnadspress vil framtvinge endringer i børsstrukturen i Norden i årene framover. Han viser til at børsene i Sverige og Finland er slått sammen, men han avstår fra flere spådommer om framtiden.

(NTB)

<B>TJENER PENGER: Børsdirektør Sven Arild Andersen la torsdag frem resultatet for andre kvartal.