Amerikansk studie om corona og graviditet

- Lavere risiko for norske gravide

Amerikanske CDC vurderer gravide som risikogruppe for alvorlige forløp av covid-19. Norske gravide har lavere risiko, mener norske helsemyndigheter - så langt har ingen gravide blitt alvorlig syke her til lands.

ØKT RISIKO: Selv om de aller fleste gravide ikke har blitt alvorlig syke av viruset, viser studien at coronasmittede gravide har tre ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling enn ikke-gravide. Foto: Shutterstock
ØKT RISIKO: Selv om de aller fleste gravide ikke har blitt alvorlig syke av viruset, viser studien at coronasmittede gravide har tre ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling enn ikke-gravide. Foto: Shutterstock Vis mer
Publisert
Se mer
påvist smittet 61 100 +279
innlagt 135
døde 545 +1
påvist smittet 99 200 000+447.4K
døde 2 130 000 +8.8K
Se mer

Forrige måned la amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) graviditet til lista over tilstander som setter personer med corona i økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom, inkludert risiko for død.

Det ble gjort på bakgrunn av den nye studien utført av CDC.

Den viser blant annet at gravide kvinner som utvikler symptomer etter coronasmitte har 70 prosent økt risiko for død, sammenliknet med ikke-gravide kvinner med symptomer.

Særlig risiko i tredje trimester

I studien har forskerne undersøkt resultatene av 409 462 symptomatiske kvinner i alderen 15 til 44, som har testet positivt for covid-19. 23 434 av disse var gravide.

Resultatene viser at coronasmittede gravide har høyere risiko for å bli lagt inn på intensivavdeling, og for å trenge respiratorbehandling, enn ikke-gravide i samme aldersgruppe. Risikoen for død er også høyere enn for ikke-gravide.

Funnene støttes av tidligere forskning på området, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

- Det er godt kjent at gravide kvinner har en noe økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved infeksjonssykdommer, særlig i tredje trimester, sier han til Dagbladet.

INGEN STOR RISIKOFAKTOR: Espen Rostrup Nakstad mener risikoen ved graviditet er lav sammenliknet med andre risikofaktorer. Foto: Vidar Ruud / NTB
INGEN STOR RISIKOFAKTOR: Espen Rostrup Nakstad mener risikoen ved graviditet er lav sammenliknet med andre risikofaktorer. Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

Han påpeker at det totalt sett er svært få kvinner i yngre aldersgrupper som utvikler alvorlig sykdom ved covid-19, selv om risikoen er noe høyere for gravide.

- Helt konkret er dødeligheten ved covid-19 i denne studien anslått til 0,15 prosent for gravide og 0,12 prosent for ikke-gravide. Når man justerer for alder, etnisitet og underliggende sykdommer finner man at den «justerte risiko-ratioen» for død er 70 prosent høyere for gravide enn for ikke-gravide, sier helsedirektøren.

Ingen alvorlige tilfeller blant gravide i Norge

Folkehelseinstituttet har foreløpig ingen planer om å inkludere graviditet som en risikofaktor for alvorlig sykdom ved covid-19-infeksjon, og mener CDC-studien ikke er direkte overførbar til norske forhold.

Noe av utfordringen med å tolke resultatene fra denne studien, er at andre studier har vist at gravide oftere ikke har symptomer på covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, forklarer lege Helena Niemi Eide ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

Bekymret: Helseminister Bent Høie sier at selv om vaksinene i Norge er rett rundt hjørnet, så er han bekymret for utviklingen antall smittede. Reporter: Steinar Suvatne. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet TV Vis mer

- Når man ikke tar med alle de gravide med covid-19, risikerer man at utvalget blir skjevt og det gjør det vanskelig å tolke funnene direkte, sier Eide.

Ifølge henne er det generelt vanskelig å bare bruke studier fra USA når man vurderer risikoen for gravide her til lands. Helsevesenet er innrettet annerledes, og det er ulik risiko i befolkningen.

- USA har høyere forekomst av dødsfall og livstruende sykdom hos gravide og fødende enn andre vestlige land, sier Eide.

Hun viser til at gravide i Norden og flere andre europeiske land følges tettere opp enn i USA. Resultater fra blant annet Storbritannia har vist at gravide også kan bli alvorlig syke, men ikke sykere enn ikke-gravide kvinner.

LAVERE RISIKO FOR GRAVIDE I NORGE: Helena Niemi Eide, lege ved Folkehelseinstituttet, sier at ulikheter i helsevesenet og befolkningen gjør det vanskelig å basere norske anbefalinger på amerikanske studier. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
LAVERE RISIKO FOR GRAVIDE I NORGE: Helena Niemi Eide, lege ved Folkehelseinstituttet, sier at ulikheter i helsevesenet og befolkningen gjør det vanskelig å basere norske anbefalinger på amerikanske studier. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Foreløpige resultater fra den norske overvåkningen viser at hittil har ingen gravide med påvist covid-19-infeksjon hatt behov for intensivbehandling. Det er heller ingen dødsfall relatert til dette i Norge.

Både Nakstad og Eide påpeker at risikoen for gravide er langt lavere enn for risikogruppene som er utpekt av helsemyndighetene. Høy alder har vist seg å være den fremste risikofaktoren for alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død.

Kan rådføre seg med legen

En internasjonal forskergruppe utførte tidligere i høst en systematisk gjennomgang av relevante studier om risikoen knyttet til covid-19 blant gravide. Ifølge FHIs risikovurdering ble det konkludert med at gravide med covid-19 har noe høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, sykehusinnleggelse og behov for ventilasjonsstøtte.

Følgende funn ble i tillegg trukket fram:

  • Gravide med covid-19 opplever sjeldnere symptomer, som feber og muskelsmerter, enn kvinner som ikke er gravide.
  • Forekomsten av for tidlig fødsel er antakelig høyere blant gravide med covid-19, men det kan skyldes at sykehus har etablert egne oppfølgingsrutiner for gravide med covid-19.
  • En fjerdedel av nyfødte barn av mødre med påvist covid-19, ble innlagt på nyfødtintensivavdeling. Dette tallet er høyere enn for barn som fødes av mødre uten covid-19, men dette kan også skyldes at sykehus har etablert egne oppfølgingsrutiner for barn som er født av kvinner med covid-19.

Risikogruppe i flere land

Helena Niemi Eide i FHI forteller at flere land har definert gravide som en risikogruppe - ofte av et føre-var-prinsipp. Rådene til norske gravide er å følge de generelle smittevernrådene, samt å kontakte helsetjenesten ved behov.

Gravide som har kroniske sykdommer eller svangerskapskomplikasjoner, kan rådføre seg med fastlegen om det er behov for å utvise ekstra forsiktighet.

Når det kommer til vaksiner, forklarer Eide at disse stort sett ikke testes på gravide før eventuelle markedsføringstillatelser blir innvilget. Det gjelder blant annet vaksinen fra Pfizer/BioNtech, som er tatt i bruk i både Storbritannia og USA.

- Når resultater fra utprøving hos gravide foreligger, kan det bli aktuelt å anbefale vaksiner for gravide også i Norge. Vurderinger rundt bruk av de ulike coronavaksinene til gravide vil kunne variere avhengig av typen vaksine, sier Eide.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer