Lavere straff for uaktsom voldtekt

Høyesterett har i en prinsippdom satt ned straffen for en trønder (20), som er dømt for uaktsom voldtekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Påtalemyndigheten har dermed lidd et betydelig nederlag, når Høyesterett nå har fastsatt straffenivået for uaktsom voldtekt, fire år etter at denne bestemmelsen trådte i kraft. Høyesteretts dom vil bli retningsgivende for norske domstoler.

Fenomenet uaktsom voldtekt kom inn i straffeloven i august 2000, til tross for høylytte protester både fra sentrale politifolk og advokater.

-  Ikke frivillig

I lagmannsrettens definisjon av grov uaktsom voldtekt, som er gjengitt i høyesterettsdommen, heter det at 20-åringen ikke var klar over at det var årsakssammenheng mellom den tvang og truende atferd fra 20-åringen som offeret opplevde, og den oppnådde seksuelle omgang.

Sagt på godt norsk skjønte angivelig ikke 20-åringen at jenta ikke hadde sex med ham frivillig, og at han i den forbindelse utviste straffbar uaktsomhet.

Trønderen ble i Frostating lagmannsrett dømt til ett års fengsel, hvorav seks måneder ble gjort betinget med ei prøvetid på to år. Rikets øverste dommere har imidlertid tatt 20-åringens anke til følge, og satt ned straffen til fengsel i åtte måneder, hvorav 120 dager ble gjort betinget med ei prøvetid på to år.

Omstridt lov

Høyesterett, med tidligere riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn som førstevoterende, slår samtidig fast at straffenivået for grov uaktsom voldtekt skal ligge markant lavere enn for en tradisjonell voldtekt, såkalt forsettlig voldtekt.

Strafferammen for tradisjonell voldtekt er ti år, mens for grov uaktsom voldtekt er den fem år.

Påtalemyndigheten hevdet med styrke at det ikke burde være noe «sprang» i straffenivået mellom de to formene for voldtekt, men en glidende overgang. Dette er Høyesterett uenig i.

PRINSIPPDOM: Høyesterett har i en prinsippdom satt ned straffen for en trønder som er dømt for uaktsom voldtekt.