Lavest riking- skatt i Norden

- Norske bedrifter og norsk næringsliv betaler ikke for mye skatt. Vi ligger svært godt an i europeisk sammenheng, selv etter forslaget om skatt på aksjeutbytte, sier lederen av Stortingets finanskomité, Dag Terje Andersen (Ap).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han viser til OECDs gjennomgang av norsk økonomi, Economic Surveys, fra februar i år, der det går fram at Norge er blant de land i vår del av verden som tar best vare på næringslivet.

- At næringslivsaktører og deres talsmenn vil kjempe mot økt skatt, er naturlig, men når de hevder at norsk skattenivå er uforholdsmessig høyt, er det altså ikke riktig. De som hevder at småsparerne må svi for forslaget om å skattlegge aksjeutbytte, tar også feil, sier Andersen.

Rapporten fra OECD viser at vi nordmenn har en lavere samlet skatte- og avgiftsbyrde enn våre naboer i Finland, Sverige og Danmark.

Og inntil regjeringen får flertall for sitt forslag om 14 prosent skatt på aksjeutbytte, er Norge ett av de ytterst få land i OECD som ikke har slik skatt.

OECDs analyse av det norske skattesystemet bygger på tall fra 1997.

Lavest

Oversikten over OECD-landenes samlede inntekter av skatter og avgifter, såkalt proveny, i prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP som igjen er målet på nasjonens samlede verdiskapning) viser for Norges del 42,6 prosent når petroleumsdelen holdes utenfor. Tilsvarende tall for Finland er 46,3, for Danmark 49,6 og for Sverige hele 51,8.

Dermed ser man kanskje også noe av begrunnelsen for at svenskene er lovet betydelig skattelette i årene som kommer.

Når det gjelder fordelingen av de ulike formene for skatt, viser oversikten at Danmark ligger høyest og Sverige lavest når det gjelder andelen av moms og særavgifter. Svenskene betaler relativt sett mest trygdeavgifter, mens andelen personskatt er størst i Danmark.

Norge utmerker seg mest ved å ligge lavest sammen med Finland på eiendoms- og formuesskatt.

Mye skatt på lønn

OECD-rapporten viser også en oppstilling over hvordan ulike typer skatt fordeler seg i prosent av alt det Norge tar inn i form av skatter og avgifter. Dette blir sammenliknet med tilsvarende fordeling i EU. Sammenlikningen viser at vi i Norge har betydelig høyere skatt enn EU på forbruk og lønnsinntekter.

Mens både trygdeavgifter, bedriftsbeskatning og eiendoms- og formuesskatt er høyere i EU-landene.