FALLER: - Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
FALLER: - Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Vis mer

Laveste ledighet på ti år

Har ikke sett maken på ti år.

(Hegnar.no): Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt like mye.

- Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

DNB Markets hadde på forhånd ventet seg en ledighet på nettopp 2,3 prosent.

Brudd i statistikken

NAV gjør oppmerksom på lanseringen av en ny registreringsløsning i november 2018. Denne bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

- Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. NAV har estimert brudd- og sesongjusterte tall for å kunne vurdere den løpende utviklingen i arbeidsledigheten, heter det.

Andelen helt ledige har falt 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste 12 månedene, og lå altså på 2,3 prosent i februar, justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner.

Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,9 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng de siste 12 månedene.

Ned nesten overalt

I løpet av de siste seks månedene har antallet helt ledige gått ned i de aller fleste fylkene, ifølge brudd- og sesongjusterte tall.

Rogaland og Møre og Romsdal er fylkene med størst prosentvis nedgang, mens det i Hedmark og Troms har vært en liten økning i samme periode.

I samme periode har også de fleste yrkesgruppene hatt en nedgang i arbeidsledigheten.

Ingeniør- og ikt-fag, samt industriarbeid, har hatt den største nedgangen.

68.300 helt ledige

Ved utgangen av februar var 68.300 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5.500 sammenlignet med februar i fjor, justert for bruddet i statistikken.

Ledigheten utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Totalt 84.400 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).

Det er 9.600 færre enn for ett år siden, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Ingeniører viser vei

Sammenlignet med februar i fjor og justert for bruddet, har ledigheten falt for de fleste yrkesgruppene.

Men fallet har vært størst for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,7 prosent.

Faller mest i Rogaland

Sammenlignet med februar i fjor har antallet helt ledige gått ned i de aller fleste fylker.

Rogaland er fylket med størst nedgang.

I Hedmark, Oppland og Østfold var ledigheten høyere enn i februar i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest er den i Sogn og Fjordane og Troms, begge med 1,4 prosent.

42.400 nye ledige jobber

I februar ble 42.400 nye ledige stillinger registrert på nav.no, syv prosent flere enn for ett år siden.

Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (9.400), ingeniør- og IKT-fag (4.800), samt bygg og anlegg (4.000).

Andre økonominyheter:

Høyere temperatur i boligmarkedet
Norwegian blant de verste aksjene