Jan Haudemann-Andersen:

- Ledere trenger erfaring, og det har ofte ikke kvinnene

Hotellkongen Petter Stordalen raser mot at hvite menn over femtifem styrer Norden, men investor Jan Haudemann-Andersen sier at det ikke alltid er like lett å finne kvinner som menn til toppstillinger.

TALE: Petter Stordalen holdt en følelsesladd tale under den svenske Almedalsveckan. Her gikk hotellkongen til angrep på menn som undergraver kvinner. Video: Instagram/Petter Stordalen Vis mer

Mandag holdt hotellinvestor Petter Stordalen (56) en tale under Almedalsveckan i Sverige, som tilsvarer Arendalsuka i Norge.

Der kom han med flengende kritikk mot særlig kvinneandelen blant ledere i næringslivet.

- Norden styres fortsatt av sånne som meg. Hvite, heterofile menn på 55 pluss, sa Stordalen, og la til:

- Jeg skammer meg litt når jeg ser min egen datter på 27 år i øynene.

- Dere tror kanskje utviklinga har gått i riktig retning? Nei, dessverre er det ikke sånn, fortsatte han.

- Menn blir kvotert

Stordalen viste til en svensk rapport utarbeidet av Albrigthstiftelsen, som viser at antallet selskaper som ikke har kvinner i ledelsen økte i 2018, og at 81 av 329 børsnoterte selskaper i Sverige aktivt har valgt bort kvinner i ledergruppene.

Han viste dessuten til tall som viser at menn rekrutterer menn - og slo et slag for kjønnskvotering:

- Vi vil ikke velges fordi vi er kvotert, sier noen. Sannheten er at det er menn som blir kvotert, har blitt kvotert, kommer til å bli kvotert, dersom vi ikke gjør noe med det, sa han i sin tale.

Stordalen hadde ikke anledning til å snakke med Dagbladet tirsdag, men hotellkjeden han driver, opplyser at de selv har vært svært opptatt av å rekruttere kvinner i lederposisjoner.

Pressevakt Geir Økland i Nordic Choice Hotels opplyser at tre av sju i konsernledelsen er kvinner, og at det er et mål med kjønnsbalanse.

I 2018 var 62 prosent av avdelingslederne kvinner.

- Da vi trengte ny finansdirektør for noen år siden, ba selskapet spesielt om at vi skulle ha en kvinne. Rekrutteringsbyrået vi hadde leid inn leverte likevel en innstilling hvor det også var menn, men da var det en kvinne som ble ansatt i jobben og som var den beste kandidaten. Det har vært bevisst fokus fra toppen på å få inn flere kvinner, fordi vi tror en større balanse både speiler samfunnet og våre ansatte, sier Økland.

Ikke samme fokus

Den norske forretningsmannen, eiendomsutvikleren og hotellmagnaten Arthur Buchardt vil ikke kommentere Stordalens utsagn spesifikt, men sier på generelt grunnlag at han mener at problematikken ikke gjelder samfunnet i sin helhet, men næringslivet.

- GJELDER IKKE SAMFUNNET I SIN HELHET: Forretningsmannen, eiendomsutvikleren og hotellmagnaten Arthur Buchardt mener det er minst like mange kvinner som styrer og leder. Foto: NTB Scanpix
- GJELDER IKKE SAMFUNNET I SIN HELHET: Forretningsmannen, eiendomsutvikleren og hotellmagnaten Arthur Buchardt mener det er minst like mange kvinner som styrer og leder. Foto: NTB Scanpix Vis mer

- I samfunnet i sin helhet er det minst like mye kvinner som styrer og leder. Hvis du tar Norge som et eksempel. Erna Solberg og Siv Jensen på topp, sier han, og påpeker at det også er kvinnelig ordfører i flere store norske byer, NAV, idrettsforbundet, og store norske bedrifter.

Han mener næringslivet er et unntak.

- Menn er oftere i toppstillinger i næringslivet fordi de har et større behov for å prestere og å bli målt, mens kvinner har et videre samfunnssyn, bredere samfunnsansvar og engasjement.

- Er det et mål at det er 50/50 kjønnsfordeling i lederstillingene i næringslivet?

- Nei, det er ikke et mål at det skal være 50/50 kjønnsfordeling i næringslivet. Kjønnene er forskjellige. Menn er snevrere og har behov for å prestere og bli målt. Kvinner har behov for å ta ansvar, engasjere seg, levere og nødvendigvis ikke så mye å bli sett og målt, sier Buchardt.

Kvinnerollen

Den norske investoren Jan Haudemann-Andersen hevder på sin side at det ikke alltid er like lett å finne kvinner som menn til toppstillinger.

- Du ser det spesielt i ledelsen av styrer. De trenger erfaring, og det har ofte ikke kvinnene, sier Haudemann-Andersen, men understreker at de er velkomne i næringslivet.

KRITIKK: - Du ser det spesielt i ledelsen av styrer. De trenger erfaring, og det har ofte ikke kvinnene, sier investor Haudemann-Andersen etter at Petter Stordalen kom med flengende kritikk mot særlig kvinneandelen blant ledere i næringslivet. Foto: Agnete Brun / Lars Eivind Bones.
KRITIKK: - Du ser det spesielt i ledelsen av styrer. De trenger erfaring, og det har ofte ikke kvinnene, sier investor Haudemann-Andersen etter at Petter Stordalen kom med flengende kritikk mot særlig kvinneandelen blant ledere i næringslivet. Foto: Agnete Brun / Lars Eivind Bones. Vis mer

- Fra tidligere av kan det kanskje ikke ha spilt en rolle for kvinnen å ta en del i næringslivet, men det er skiftende og endrer seg nå.

Haudemann-Andersen mener at kvinner kan være bedre enn menn på noen områder, og omvendt.

- Det er mitt inntrykk. Det hadde vært kjedelig om alle var like.

Samtidig sier han at det er flere yrker hvor det kan være problematisk at en kvinne er toppsjef, men at det også gjelder for menn.

- Også i mine selskap er det mangel på kvinner, men i mange selskap er det flere kvinner under den mannlige lederen igjen, uttrykker han.

Går sakte

I de 200 største selskapene i Norge er bare 1 av 10 av de øverste lederne kvinner. I toppledergruppene i de samme selskapene er andelen 22 prosent, ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Antall firmaer som helt mangler kvinner i topplederstillinger økte også i Norge i 2018 sammenliknet med 2016, fra 17,5 prosent til 20 prosent.

Det til tross for at andelen kvinner i toppledergruppene i de 200 største selskapene har økt fra 18 prosent i 2014 til 22 prosent i samme periode.

- Jeg tror ikke vi er inni en negativ trend, men det er absolutt noe vi bør se på over tid, sier forsker Mari Teigen.

Hun påpeker at det er små tall og en beskjeden endring så langt.

- Samtidig skulle man ha trodd at det ville gå andre veien, og i det perspektivet er det jo en litt skuffende utvikling. Hadde prosenten vært stabil ville det også vært noe annet enn vi kunne forvente, sier Teigen, som er leder for Core - Senter for likestillingsforskning.

Mens det i dag er regler for at minst førti prosent av det underrepresenterte kjønn - som regel kvinner - skal sitte i styreverv i børsnoterte og offentlige selskaper, er det ingen tilsvarende regler for lederstillinger i det private.

- Jeg mener politikerne kan ha et tydelig press overfor næringslivet, og vise dem at dette er forventninger de har til dem, sier Teigen, som viser til at forskning tyder på at det fortsatt er bedriftsledere i store norske bedrifter som ikke er opptatt av kjønnsbalanse i det hele tatt.

Roser Stordalen

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) synes det er bra at Stordalen reiser debatt om spørsmålet om likestilling i lederposisjoner.

BEFRIENDE: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) synes det er bra at Stordalen reiser debatt om spørsmålet om likestilling i lederposisjoner. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix
BEFRIENDE: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) synes det er bra at Stordalen reiser debatt om spørsmålet om likestilling i lederposisjoner. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Vis mer

- Det er litt befriende at noen henger bjella på katten på denne måten, for det må gjøres noe med kultur og ledelse for å snu næringslivet på dette området. Vi har klart det innen politikken, men har fortsatt et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, sier Skei Grande.

- Er du skuffet over norsk næringsliv?

- Jeg er mer oppgitt over at de ikke skjønner at likestilling er bra for business. Jeg kommer til å henge på hver enkelt sektor for at de skal bli bedre. Jeg forventer at DNB har en plan framover. Jeg har også nylig hatt et møte med advokatbransjen om dette, og har sagt at vi tar et nytt møte om et år, sier hun.

Hun sikter til nyheten om stor mannsdominans i DNB Markets, som kom tidligere denne uka, og sier det er svært få kvinnelige partnere i advokatbransjen, til tross for at det er langt flere kvinner som utdanner seg til advokater i dag.

- Mener du at norske bedrifter skal kjønnskvotere kvinner inn i toppledergruppene sine?

- Jeg mener norske bedrifter må sørge for at de alltid må plukke de beste, og hvis norske bedrifter er så dumme at de tror at det bare da gjelder menn, da har vi et stort problem, sier hun.