Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA
Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASAVis mer

Ledigheten faller videre - har ikke sett maken på fem år

Ledigheten fortsetter og falle og detaljhandelen skuffer stort.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter et betydelig fall i august, har antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 600 personer.

I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

- Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til NAV har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i september. Prosentvis faller antallet helt ledige mest i Rogaland, mens ledigheten steg mest i Østfold.

Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.

68.900 helt ledige

Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 68.900 personer registrert som helt ledige hos NAV i september, 9.600 færre enn i september i fjor.

Ledigheten er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. Dette er i tråd med konsensus på forhånd.

53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

I alt 86.400 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 9.300 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken - ned fra 3,5 prosent i fjor.

Færre nye ledige

Ved utgangen av september var 11.500 personer registrert med en arbeidssøkervarighet på under fire uker, 900 færre enn i september i fjor.

Antallet ledige som har vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i september 2016.

Derimot har antallet som har søkt jobb i mer enn halvannet år økt det siste året. Ved utgangen av september gjaldt dette 13.000 personer, 900 flere enn for ett år siden.

- Til sykliske bunner

Vurderingene fra meglerhusenes makroeksperter bærer preg av at NAV-rapporten inneholdt få, om noen, overraskelser.

- Som vi har trukket frem tidligere, har yrkesdeltakelsen falt til sykliske bunner. Og derfor tror vi at en sterkere sysselsettingsvekst også vil trekke flere tilbake inn i arbeidsstyrken, noe som vil dempe et ytterligere fall i arbeidsledighetsraten. Vi forventer fortsatt en moderat nedgang i ledigheten fremover, noe som også er Norges Banks estimat, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets gjør en samlet vurdering av ledigheten og detaljhandelen, som skuffet i september.

- Litt svakere forbrukstall må ses i lys av en markert oppgang tidligere. Arbeidsledigheten fortsatte videre ned, men nedgangen var litt mindre enn i de foregående månedene. Optimismen i husholdningene holder seg høy selv om den ble litt svekket i september. Samlet sett var tallene omtrent som ventet, eller litt svakere, skriver han i en oppdatering.

- Men det er ingen tegn til trendskifte som skulle tilsi at Norges Bank skulle vurdere utsiktene annerledes ved møtet senere denne måneden, legger han til.

Nordea-analytiker Joakim Bernhardsen vurderer også tallene til å være på linje med Norges Banks prognoser.

- Sentralbanken spår et månedlig fall i ledigheten, eksklusive arbeidsmarkedstiltak, på rundt 500 personer. Ved første øyekast ser derfor dagens tall ut til å være på den svake siden av deres prognose. Norges Bank vil likevel trolig se gjennom volatiliteten i tallene, som stammer fra endringer i antallet personer på arbeidsmarkedstiltak, skriver han i en oppdatering.

Faller nesten overalt

Antallet helt ledige har falt i alle fylker det siste året, med unntak av en flat utvikling i Østfold.

I september hadde Rogaland den største nedgangen i ledigheten på årsbasis, med 22 prosent.

Arbeidsledigheten er likevel fortsatt høyest i Rogaland, med 3,4 prosent. Det er ned fra 3,8 prosent i august.

Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten, begge med 1,4 prosent.

...og i nesten alle yrker

Arbeidsledigheten har det siste året falt for de aller fleste yrkesgrupper.

Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 25 prosent færre ledige.

Nærmest kommer industriarbeid med 22 prosent fall.

Undervisning var eneste yrkesgruppe med flere helt ledige enn i september i fjor, mens helse, pleie og omsorg var uendret.

I september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, samt reiseliv og transport, begge med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,8 prosent.

22.300 nye ledige jobber

I september ble det registrert 22 300 nye ledige stillinger på nav.no.

- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet, og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.

- Arbeidet med stillingsportalen vil antakelig føre til at antallet ledige stillinger på nav.no vil øke ytterligere framover, heter det videre.

Overraskende shopping-smell

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum, eksklusive salg av motorvogner, falt 0,6 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en oppgang på 0,4 prosent fra juni til juli.

Konsenus pekte ifølge Nordea Markets mot en oppgang på 0,2 prosent.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en jevn stigning siden i fjor høst.

Salget på bensinstasjonene og i dagligvarebutikkene, samt butikker med salgs av byggevarer og apotekvarer, bidro til nedgangen i omsetningsvolumet fra juli til august i år.

Omsetningsvolumet for netthandel og salg av sportsutstyr steg derimot i august.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,8 prosent i perioden juni-august 2017 sammenlignet med samme periode 2016.

Les mer her.

- Et brudd fra trenden

«Det faktum at detaljhandelsutgiftene ikke har gått ned igjen etter den positive utviklingen i april og mai, representerer en «break out» fra den flate trenden vi har sett siden 2014», skriver Halfdan Fenwick Grangård i en kommentar til tallene.

«Den sterke økningen reflekterer økt kjøpekraft på grunn av lavere inflasjon, men også flere i arbeid og mindre negative drag fra oljesektoren», skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en kommentar.

Ekspansiv finanspolitikk og investeringer i eiendom har bidratt til vekst gjennom oljenedturen, mener Bernhardsen.

«Den positive effekten fra disse vil imidlertid bli mindre fremover. Lavere vekst i oljefondet sammen med ny finanspolitisk regel vil legge begrensninger på stimulanser fra finanspolitikken, og veksten fra investeringer i bolig vil avta», heter det.

«Privat forbruk vil være driveren til vekst i norsk økonomi. Den mindre oppgangen i detaljhandelen bekrefter at forbrukerne reagerer på økt kjøpekraft», kommenterer Bernhardsen.

Andre økonominyheter:
DNB Markets jekker opp
Ikea kjøper amerikansk startup-selskap