Arbeidsledigheten falt med 1.500 personer i løpet av mars, viser sesongjusterte tall fra NAV. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.
Arbeidsledigheten falt med 1.500 personer i løpet av mars, viser sesongjusterte tall fra NAV. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.Vis mer

Ledigheten faller videre - og den faller overalt

Stadig lettere for ingeniører - og mange andre. Men noen sliter med å se at det har blitt særlig bedre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsledigheten falt med 1.500 personer i løpet av mars, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.000 personer.

- De siste månedene har vi sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring. I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet. Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Sesongjustert var ledigheten uendret eller falt i de fleste fylkene, og nedgangen fortsetter på Sør- og Vestlandet. Hedmark og Telemark var fylkene med størst nedgang.

Ledigheten var uendret eller falt innen alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.

NAV presiserer at påsken er senere i år enn i fjor, med den konsekvens at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært. Grunnen er at ledighetstallene i år er tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor. Dette vil også påvirke april-tallene.

81.300 ledige

Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 81.300 personer registrert som helt ledige hos NAV i mars, 8.000 færre enn i mars i fjor.

Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.

Konsensus pekte på forhånd mot at ledigheten skulle falle 0,1 prosentpoeng til 3,0 prosent.

I alt 104.100 var personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 3.200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken - ned fra 3,9 prosent i fjor.

- Toppen er passert

Dette er fjerde måned på rad med fall i ledigheten, og tallene bekrefter ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets at arbeidsmarkedet er i bedring.

- Også AKU-ledigheten har falt de siste månedene. Riktignok ligger den fortsatt høyere enn NAV-tallene, og svake sysselsettingstall gir et noe mindre positivt bilde av arbeidsmarkedet. Vi tror uansett at ledighetstoppen nå er passert. Den ganske markerte nedgangen i antall ledige kan imidlertid skyldes at påsken var i mars i fjor, noe som nok gir en større nedgang i ledigheten enn vi ellers ville hatt, skriver hun i en oppdatering.

- Bedringen i forbrukertilliten (tall som også ble sluppet i dag) skyldes også i stor grad bedre forventninger til arbeidsmarkedet. Tallene støtter vår forventning om at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, men vi tror det blir lenge til renten heves med fortsatt svak vekst og inflasjon på vei nedover, legger DNB-økonomen til.

- Sliter med å se bedring

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at den sene påsken kunne ha trukket ned dagens tall (3,0 prosent ledighet), og at vi må avvente april-tallene for å trekke sterke konklusjoner.

- Hvis vi ser på trenden, ser trenden likevel ut til å være moderat nedadgående sammenlignet med den sidelengse trenden i fjor. Norges Bank spår en sidelengs bevegelse i arbeidsledigheten. Så gitt at påskeeffekten ikke er hele historien, er ledigheten på den sterke siden av sentralbankens estimater, skriver han i en kommentar.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at fallende ledighet først og fremst er drevet av ytterligere fall i yrkesdeltakelsen.

- NAV-tallene gir oss færre detaljer enn SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). NAV-tallene må sammenstilles med disse, samt informasjon fra nasjonalregnskapet, for å vurdere den underliggende trenden i det norske arbeidsmarkedet. Det som skiller seg ut, er at ledigheten ikke ser ut til å falle grunnet et raskere oppsving i sysselsettingsveksten, skriver han i en kommentar.

- Vi sliter faktisk med å se at det norske arbeidsmarkedet har bedret seg mye det siste året. Det brede og kraftige fallet i yrkesdeltakelsen ser ut til å være nøkkelen til den nedadgående trenden i ledigheten. Dette har ikke endret seg, fortsetter Gonsholt Hov.

Flere langtidsledige

Sammenlignet med i fjor var det ved utgangen av mars 9.400 færre helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år, en nedgang på 14 prosent.

NAV-tallene viser videre at 22.700 av de helt ledige i mars har vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 1.400, eller seks prosent, flere enn på samme tid i fjor.

Økningen har vært klart størst i Rogaland og Hordaland, mens øvrige fylker har hatt nedgang.

Her faller ledigheten mest

I mars hadde Aust-Agder opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med 20 prosent.

Nærmest følger Hedmark og Nord-Trøndelag, begge med 16 prosent.

Kun to fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold har syv prosent flere helt ledige, Finnmark to prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland, med 4,4 prosent.

Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark har alle en arbeidsledighet på 3,4 prosent.

Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten, begge med 1,9 prosent.

Bygg og anlegg viser vei

Arbeidsledigheten har det siste året falt innen nesten alle yrkesgrupper.

Nedgangen er størst innen anleggsarbeid - 18 prosent. Dette tilsvarer 2.400 færre ledige i yrkesgruppen enn for ett år siden.

Innen industriarbeid og butikk- og salgsarbeid har ledigheten falt med hhv. 1.500 og 1.100 personer.

Kun ledere har sett en økning i ledigheten, med syv prosent flere enn i mars i fjor.

I mars var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid og bygg og anlegg - med hhv. 4,9 og 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.

Andre økonominyheter:
Norges Bank vil selge valuta
Analytiker: Usannsynlig at Lufthansa kjøper SAS