Ledigheten faller: Ferske tall fra NAV viser lavere ledighet. Foto: © Luca Kleve-Ruud / Samfoto
Ledigheten faller: Ferske tall fra NAV viser lavere ledighet. Foto: © Luca Kleve-Ruud / SamfotoVis mer

Ledigheten faller videre

78.500 personer er nå helt arbeidsledige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsledigheten falt med 400 personer i løpet av september, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 100 personer.

- September er fjerde måned på rad hvor vi ser en nedgang i arbeidsledigheten. Den positive utviklingen skyldes at færre blir arbeidsledige. Det har ikke vært færre nye arbeidssøkere som melder seg til NAV siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Telemark og Østfold hadde størst prosentvis nedgang i ledigheten. Sogn og Fjordane hadde størst økning i ledigheten, men dette skjer etter flere måneder med fall.

Ledigheten falt (prosentvis) mest innen bygge- og anleggsyrker, samt serviceyrker og annet arbeid.

Innen ingeniør- og IKT-fag fortsatte ledigheten å øke.

78.500 helt ledige

I slutten av september var 78.500 personer registrert som helt ledige hos NAV, 1.100 færre enn på samme tid i fjor.

Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i september i fjor.

Konsensus lå på 2,9 prosent ledighet.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 95.700 personer i slutten av september, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er 3.800 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

- Dette er den første måneden siden juli 2015 hvor den sesongjusterte ledigheten faller under 3,0 prosent, skriver analytiker Halfdan Fenwick Grangård i en oppdatering fra Handelsbanken Capital Markets.

Han understreker imidlertid at både meglerhuset og Norges Bank synes det er vanskelig å anslå hvor mye slakk det er i arbeidsmarkedet. Forskjellen mellom NAV-tallene og AKU-tallene fra SSB har vært tiltakende den siste tiden, noe som vanskelig lar seg forklare.

I dagens morgenrapport fra Handelsbanken skrev analytikerne at de har noen mistanker om hvorfor det er sånn, men ingen klare konklusjoner:

«Det er sannsynlig at den store oppgangen i ungdomsledigheten har bidratt til avviket. Unge som blir ledige har nok i mye mindre grad rett til dagpenger og vil ikke melde seg som ledig hos NAV.Samtidig svarer de at de er arbeidsledige hvis de er del av utvalget til AKU. Det som også er klart, er at avviket mellom AKU og NAV ikke kan fullt ut forklares av økende ungdomsledighet. Ingen ser ut til å sitte på et fullgodt svar på dette spørsmålet, og det inkluderer Norges Bank. De har gitt uttrykk for at ulik utvikling i de to indikatorene for stramheten i arbeidsmarkedet, gjør det svært krevende å vurdere nåsituasjonen».

Nå er forskjellen mellom de to på om lag to prosent, og ifølge Fenwick Grangård er det naturlig å anslå at den virkelige ledigheten ligger et sted i mellom de to anslagene.

Ledigheten opp i fire fylker

Ifølge NAV hadde fire fylker høyere arbeidsledighet i september i år enn i samme periode i fjor.

Sammenlignet med i fjor har ledigheten økt mest i Møre og Romsdal, fulgt av Hordaland, Rogaland og Vestfold.

Ledigheten falt mest i Nord-Trøndelag og Telemark.

Ved utgangen av august er ledigheten fortsatt høyest i Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 4,3 og 3,5 prosent, mens den er lavest i Oppland og Sogn og Fjordane med hhv. 1,7 og 1,5 prosent.

Sektormessig faller arbeidsledigheten mest innen bygge- og anleggsyrker, det vil si med 13 prosent fra september i fjor.

På den annen side har ledigheten i samme periode økt mest innen ingeniør- og IKT-fag - 24 prosent.

Ledigheten er høyest innen industriarbeid, med 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er ledigheten innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 0,8 og 1,1 prosent.

Hele meldingen fra NAV her.