ARBEID: NAV-direktør Sigrun Vågeng konstaterer at ledigheten i Norge er på samme nivå som i fjor..
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
ARBEID: NAV-direktør Sigrun Vågeng konstaterer at ledigheten i Norge er på samme nivå som i fjor.. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Ledigheten falt - kan hindre Norges Bank i å kutte renten

- Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsledigheten falt med 1.000 personer i løpet av august, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 100 personer.

Ledigheten er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, det samme som i august i fjor, og i tråd med det som var ventet.

- Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst. Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Kan stoppe Norges Banks rentekutt

DNB Markets er positivt overrasket over tallene.

- Dette var sterkere enn ventet, og tredje måned på rad med fall i den sesongjusterte bruttoledigheten. Den divergerende utviklingen mellom AKU-ledigheten og de registrerte ledighetstallene fra NAV fortsetter altså, da AKU viser svak sysselsetting og gradvis høyere ledighet, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en markedsoppdatering.

- De registrerte ledighetstallene er imidlertid viktigst for Norges Bank, og dagens tall bygger opp under vår forventning om at styringsrenten vil holdes uendret på neste rentemøte i september, fortsetter hun.

Seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets påpeker at Norges Bank trolig vil vurdere utviklingen i arbeidsmarkedet til å være tråd med deres forventninger.

- NAV-ledigheten har vært lavere enn ventet, mens AKU-ledigheten (SSBs arbeidskraftundersøkelse) har vært høyere enn ventet. Dette ville isolert sett føre til at sentralbanken konkluderer med et sterkere arbeidsmarked enn forventet. Men: vi har sett svakhet i sysselsettingsveksten i både AKU og nasjonalregnskapet, hvor sysselsettingsveksten var minus 0,1 prosent i 2. kvartal, skriver han i en markedsoppdatering.

- Yrkesdeltakelsesraten har også vært fallende, noe som normalt signaliserer svakhet i sysselsetting og generell økonomisk aktivitet, legger Grangård til.

84.700 helt ledige

I slutten av august var 84.700 personer registrert som helt ledige hos NAV, som er uendret fra samme tid i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 99.000 personer i slutten av august, tilsvarende 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er 5.200 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Aust-Agder og Finnmark hadde størst prosentvis nedgang i ledigheten. Kun Sør-Trøndelag hadde en liten økning, mens ledigheten holdt seg stabil i fire fylker.

Ledigheten falt (prosentvis) mest innen bygg og anlegg, samt butikk- og salgsarbeid.

Innen ingeniør- og IKT-fag fortsatte ledigheten å øke.

Ledigheten falt i 14 fylker

Ifølge NAV var arbeidsledigheten i august lavere i 14 av Norges fylker, mens de fem øvrige har høyere ledighet.

Sammenlignet med august i fjor faller ledigheten mest i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, nærmest bestemt med hhv. 22 og 19 prosent. mens mange andre fylker opplever en nedgang.

Ledigheten steg mest i Rogaland og Hordaland.

Ved utgangen av august er ledigheten høyest i Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 4,5 og 3,9 prosent, mens den er lavest i Oppland og Sogn og Fjordane med hhv. 1,6 og 1,9 prosent.

Sektormessig faller arbeidsledigheten mest innen undervisningsyrker, det vil si med 17 prosent fra august i fjor.

På den annen side har ledigheten i samme periode økt mest innen ingeniør- og IKT-fag - 28 prosent.

Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, samt industriarbeid, med hhv. 5,0 og 4,8 prosent. Lavest er ledigheten innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 1,0 og 1,2 prosent.

Flere ledige over ett år

Ifølge NAV har antallet nye arbeidsledige falt de siste månedene.

Samtidig øker antallet ledige som har gått arbeidsledige i mer enn et halvt år. Størst er økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i 52-77 uker, med en økning på 18 prosent.

Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland hvor antallet arbeidssøkere i mer enn ett øker. I flere andre fylker ser NAV en nedgang.