ØKONOMI: Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Eika redegjør for konjunkturutviklingen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
ØKONOMI: Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Eika redegjør for konjunkturutviklingen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Ledigheten flater ut - renten blir liggende lavt

SSB har kommet med nye analyser som forteller om fortsatt lav rente og en ledighet som er ventet å flate ut. Og de tror ikke på fall i boligprisene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): BNP for Fastlands-Norge har gjennom det siste året bare økt med 0,9 prosent, og i 2. kvartal var veksten bare 0,7 prosent målt som årlig rate - og den lave veksten vil fortsette en stund til, slår SSB fast i raporten Økonomiske analyser, 3/2015.

- Våre beregninger indikerer at den lave veksten vil fortsatt ett år til. Svak kronekurs, ekspansiv finanspolitikk, lavere renter og litt høyere vekst i norske eksportmarkeder vil bidra til et forsiktig konjunkturomslag andre halvår neste år, til tross for fortsatt markert fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen, heter det.

Som årsgjennomsnitt anslår SSB at BNP Fastlands-Norge vil å øke med 1,3 prosent i 2015 og 1,8 prosent i 2016, mens trendveksten er anslått til 2,25 prosent.

Ledigheten flater ut Arbeidsledigheten målt med Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har økt fra 3,2 prosent i 2. kvartal 2014 til 4,5 prosent i perioden mai-juli 2015. Den svake aktivitetsutviklingen bidrar til at ledigheten øker litt til og når en topp i 2016 og med et årsgjennomsnittet på 4,6 prosent.

Veksten i BNP Fastlands-Norge ventes å ta seg opp til knappe 3 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018. Beregningene viser at ledigheten da reduseres noe, men fortsatt vil være over 4 prosent i 2018.

Til sammenligning anslår Norges Bank en vekst i år på 1,25 og 1,5 prosent neste år, 2,25 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018. For AKU-ledigheten opererer Norges Banke med et anslag på 4,25 prosent i år og neste år, 4 prosent i 2017 og 3,75 prosent i 2018.

62 dollar fatet i 2018? Oljeprisen er av stor betydning for norsk økonomi, og ved inngangen til september var oljeprisen rundt 50 dollar fatet.

Fordi dollaren har styrket seg handelsvektet med 15 prosent siden i fjor sommer har oljeprisen falt mindre målt i andre valutaer. Målt i dollar var oljeprisen 55 prosent lavere enn ved toppen i juni i fjor. Målt i euro var nedgangen på 45 prosent og i norske kroner på 40 prosent, fremgår det av SSB-rapporten.

Det har nå nedjustert hele oljeprisbanen med drøye 10 dollar fatet siden forrige konjunkturrapport. Nå opererer byrået med en oljepris som øker gradvis fra 50 dollar fatet i 4. kvartal i år til 62 dollar i 2018.

Rente, lønn og boligpriser Pengemarkedsrenten, som er den viktigste for boliglånsrenten, anslås å falle videre i tiden som kommer.

Både SSB, Norges Bank og Finansdepartementet anslår en pengemarkedsrente i år på 1,3 prosent i snitt. For neste år ligger SSBs anslag på 1,0 prosent, mens Norges Bank har 1,2 prosent.

I 2017 og 2018 er SSBs anslag på 1,0 prosent og 1,3 prosent. I dag ligger den på 1,14 prosent.

Lønningene er ventet å øke med 2,9 prosent neste år, 2,8 prosent i 2017 og 3,0 prosent i 2018.

Boligprisene Som årsgjennomsnitt anslår SSB at boligprisene vil stige med nesten 6 prosent i 2015, og at de vokser om lag i takt med konsumprisindeksen neste år, som byrået anslår til 2,9 prosent.

Bedrede konjunkturer og lave renter bidrar til en viss vekst i realboligprisen i 2017 og 2018, heter det.

Flere økonominyheter Elendigheten vil vare enda litt lenger - spår større fall i oljeinvesteringene
Venter at boligprisene vil falle ut året
Kraftig ordrevekst for bygg og anlegg
Eksporterte 14,66 millioner fat i august