Ledigheten har stabilisert seg

77.800 personer er nå helt arbeidsledige.

Ferske tall viser at arbeidsledigheten i Norge har stabilisert seg. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg.
Ferske tall viser at arbeidsledigheten i Norge har stabilisert seg. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Arbeidsledigheten steg med 300 personer i løpet av oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak steg også med 100 personer.

- Etter flere måneder med nedgang, var det en liten økning i ledigheten i oktober. Hovedbildet er at arbeidsmarkedet har stabilisert seg i 2016, blant annet fordi den økte ledigheten i oljebransjen har blitt motvirket av lavere ledighet innen bygg og anlegg. Vi venter at vi vil gå inn i en moderat oppgangskonjunktur neste år, og at ledigheten vil falle de neste to årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Sogn og Fjordane og Finnmark hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten, mens Hedmark og Nordland var fylkene med størst nedgang.

Ledigheten steg (prosentvis) mest innen ingeniør- og IKT-fag, etterfulgt av industriarbeid.

For fjerde måned på rad har bygg og anlegg den største nedgangen i ledigheten.

77.800 helt ledige

I slutten av oktober var 77.800 personer registrert som helt ledige hos NAV, 2.200 færre enn i oktober i fjor.

Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i oktober i fjor.

2,8 prosent ledighet er også i tråd med konsensus.

I alt 97.100 personer er nå enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten), 2.700 flere enn for ett år siden. Dette tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra oktober i fjor.

Analytikere: Stabilt

Makroanalytikerne ser mellom fingrene med oppgangen i ledigheten i oktober.

- Samlet sett viser tallene en liten oppgang i ledigheten og et litt svakere bilde av arbeidsmarkedet etter flere måneder med nedgang i antall arbeidsledige og førstegangssøkere. Men der er langt igjen opp til AKU-ledigheten. Den mest nærliggende tolkningen av NAV-tallene er at arbeidsmarkedet har stabilisert seg, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Den registrerte ledigheten, men det endrer ikke hovedbildet. Inklusive arbeidsmarkedstiltak beveger arbeidsledigheten seg sidelengs. Ledigheten har stort sett vært på linje med Norges Banks estimater siden september-rapporten, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Det sies blant økonomer at Norges Bank bare ser på registrert ledighet, og at AKU-tallene fra SSB er mindre viktige. Men seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener bildet er mer nyansert.

- Nøkkelen er at AKU-tallene er roterende undersøkelser, og de kan derfor være ganske volatile på månedsbasis. Den månedlige registrerte ledigheten sliter ikke med samme type målefeil. Slik sett er registrert ledighet bedre på å sammenligne endringen fra én måned til en annen, skriver han i en oppdatering.

- Men det er grunn til å tro at registrert ledighet ikke fanger opp den hele og fulle underutnyttelsen i det norske arbeidsmarkedet; spesielt ikke gjennom denne nedturen. Derfor må Norges Bank balansere informasjonen fra både AKU- og registrerte tall, for å vurdere den totale graden av slakk i arbeidsmarkedet, legger Gonsholt Hov.

Oljebremsen fortsatt på

Ved utgangen av oktober hadde fem fylker høyere ledighet enn for ett år siden. Økningen er størst i Møre og Romsdal og Hordaland, etterfulgt av Rogaland, Vestfold og Finnmark.

Ledigheten har falt mest i Telemark og Nord-Trøndelag det siste året.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 4,4 og 3,4 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med hhv. 1,5 og 1,8 prosent.

Ned i bygg og anlegg

Arbeidsledigheten har det siste året falt mest innen bygge- og anleggsarbeid - 15 prosent. Innen ingeniør- og IKT-fag har arbeidsledigheten økt med 21 prosent i samme periode.

Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid - 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med hhv. 0,7 og 1,1 prosent.

Andre økonominyheter:
Nå er banken klar til å øke boligrenten
Donald Trump fikk nei - milliardær fra Larvik fikk ja