FÆRRE LEDIGE: Ledigheten er nå lavere for alle yrkesgrupper. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.
FÆRRE LEDIGE: Ledigheten er nå lavere for alle yrkesgrupper. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.Vis mer

Ledigheten holder seg lav

Har ikke sett maken på ti år.

Antall personer registrert holdt seg uendret fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 200 personer.

- De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg fortsatt på et lavt nivå.

I april registrerte i gjennomsnitt 820 personer seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag, samme antall som i mars.

Flere ledige i ti fylker

Sesongjustert hadde ti fylker en økning i antallet helt ledige i april, mens andelen falt eller holdt seg stabil i de åtte øvrige fylkene.

Ledigheten steg mest i Sogn og Fjordane, mens den falt mest i Aust-Agder.

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller falt for alle yrkesgrupper den siste måneden.

Antallet helt ledige falt mest innen barne- og ungdomsarbeid, mens den steg mest for reiseliv og transport.

66.800 helt ledige

Ved utgangen av april var 66.800 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 11.400 sammenlignet med april i fjor.

Ledigheten har dermed falt fra 2,8 til 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.

DNB Markets hadde på forhånd ventet seg en ledighet på 2,4 prosent.

Totalt 86.400 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).

Det er 14.000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent på samme tid i fjor.

Færre ledige overalt

Sammenlignet med april i fjor, er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper.

Kun personer uten eller uoppgitt yrkeserfaring hadde en marginal økning.

Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, med 33 prosent færre helt ledige.

Nærmest kommer industriarbeid, med 27 prosent færre ledige.

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen bygg/anlegg og reiseliv/transport, med hhv. 4,0 og 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,7 prosent.

Faller mest i Rogaland

Sammenlignet med april i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker.

Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Vest-Agder.

Førstnevnte har 32 prosent, sistnevnte 24 prosent færre helt ledige.

Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Den laveste ledigheten finner vi i Troms og Sogn og Fjordane, med 1,6 prosent.

42.600 nye ledige jobber

I april ble 42.600 nye ledige stillinger registrert på nav.no.

Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (6.900), bygg og anlegg (5.500) og undervisning (5.000).

- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet, og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger det siste året kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.

Andre økonominyheter:

Ber nordmenn forberede seg på rentehopp
Møbelkjeden Habitat konkurs