- Legaliser narkotika

Straffelovkommisjonen foreslår å avkriminalisere bruk av narkotika, fjerne sladden på pornofilmer og heve promillegrensa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Noen av konklusjonene til straffelovkommisjonen har vært kjent en stund. Men i dag la de fram sin innstilling til justisminister Odd Einar Dørum. Et av de mest radikale forslagene er å avkriminalisere bruk av narkotika, slik et flertall går inn for. Mandatet til kommisjonen har vært å utrede en ny straffelov.

Dørum sier nei

-Det er totalt uaktuelt for regjeringen å gjøre noe som helst for å legalisere narkotika, sier justisminister Odd Einar Dørum (V).

Dette var det eneste punktet justisministeren ville kommentere i den omfattende utredningen.

Slipper lettere fra voldtekt

Men kommisjonen har flere bomber på lager: Den vil senke den øvre straffegrensa for voldtekt og for seksuell omgang med barn under 14 år.

Et flertall på tre i kommisjonen vil beholde en minstestraff på to år for grov seksuell omgang med barn under 14 år. Etter flertallets mening er dette en så krenkende og støtende handling at minstestraffen bør opprettholdes.

Kommisjonen mener at den øvre strafferammen for seksuell omgang med mindreårige bør være på 15 og 10 års fengsel avhengig av om barnet er under 14 eller under 16 år.

Det foreslås at det skal tas inn en bestemmelse i straffeloven om grov voldtekt. Denne forbrytelsen skal ha en øvre strafferamme på fengsel i 15 år. I dag er strafferammen på 21 år. Når det gjelder pornografi, slås det til lyd for en oppmyking av dagens lovverk. Kommisjonen har ikke utformet konkrete straffebestemmelser eller detaljerte anvisninger for hvor grensen bør gå. Det er imidlertid enighet om at bare grove kjønnslige framstillinger skal være forbudt.

I innstillingen vises det til at holdninger og synet på hva som er krenkende stadig endrer seg, og at det derfor er nødvendig og hensiktsmessig at det opereres med flytende grenser for hva som er lovlig eller ulovlig.

Det er også enighet om at ordlyden i dagens straffebestemmelser går for langt, både i forhold til hva det er rimelig å straffe, og i forhold til hva det er realistisk mulig å håndheve. Kommisjonen gjør imidlertid et unntak for barnepornografi.

(Dagbladet.no/NTB)