E-sigaretter

Lege: - Frykter en epidemi

Dødsfall og alvorlige respiratoriske sykdommer kobles til e-sigaretten. Norsk lege frykter e-sigaretten skal bli like utbredt i Norge.

E-SIGARETT: Michigan gjør e-sigaretter med smak ulovlig. ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock / NTB scanpix
E-SIGARETT: Michigan gjør e-sigaretter med smak ulovlig. ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock / NTB scanpixVis mer

Michigan er den første amerikanske delstaten som gjør e-sigaretter med smak ulovlig. Forbudet er for å få ned antallet av tenåringer som røyker e-sigaretter, og kommer i kjølvannet av flere meldinger om alvorlig, sjeldne og uforklarlige respiratoriske sykdommer som har rammet storforbrukere av e-sigaretten, skriver The Guardian.

Gretchen Whitmer, den demokratiske guvernøren i Michigan, kunngjorde at de vil forby salg og misledende markedsføring av e-sigaretter med nikotin og smak.

- Jeg har tenåringer hjemme, sier hun til MSNBC nylig.

- Jeg snakket med dem om utbredelsen av e-sigaretter på skolen deres, og det er overalt, fortsetter hun.

Frykter epidemi

Kai-Håkon Carlsen, professor, lege og astmaekspert, har lenge vært medlem av The Tobacco Action Committee, som er en del av den amerikanske lungelegeforeningen. Han mener utbredelsen av e-sigaretter blant barn og ungdom har blitt et stort problem i USA.

LEGE: Kai-Håkon Carlsen. Foto: Privat
LEGE: Kai-Håkon Carlsen. Foto: Privat Vis mer

- Det er nesten en epidemi. Jeg frykter e-sigaretter skal bli like utbredt som vanlige sigaretter har vært. Med sigaretter tok flere år før man skjønte hvor farlig det faktisk er, sier han til Dagbladet.

Carlsen forteller at e-sigaretter trolig er bedre for helsen fordi de ikke inneholder tjære eller skadelige partikler fra røyken, men det betyr ikke at de er ufarlige.

- E-sigaretter som inneholder nikotin vil ha de har samme skadelige effekt på hjerte og kar som vanlig røyk, sier han.

Professoren mener det er for tidlig å slå fast om e-sigaretter kan være kreftframkallende, men sier at dampen fra e-sigaretten trolig reduserer lungefunksjonen som kan disponere for astma og infeksjoner. Langtidseffekter er det også for tidlig å si noe om.

Salg av e-sigaretter med nikotin er ulovlig i Norge, men i 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet. Endringene vil trolig tre i kraft i 2019/20, opplyser Helsedirektoratet.

- Dersom e-sigaretter kommer på moten slik som i USA, er det grunn til å frykte en tilsvarende epidemi i Norge, mener Carlsen.

DRAMATISK: Ifølge mannens advokat eksploderer her el-sigaretten fra mannens lomme. Hendelsen skjedde i New York 23. november. Video: Video: Central Cellars Wine and Spirits via CNN Vis mer

Fosterskadelig

Etter bestilling fra Helse - og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet (FHI) foretatt en risikovurdering av bruk av e-sigaretter. Rapporten er fra 2015, men FHI opplyser om at de ikke har nyere informasjon på dette tidspunktet.

Rapporten har foretatt helserisikovurderinger av de viktigste enkeltkomponentene i e-sigaretter, og kommet fram til at inntaket av nikotin i e-sigaretter synes å være så stort at en vil forvente de samme nikotinrelaterte effektene på hjerte- og karsystemet. Nikotineksponering under graviditeten kan også være skadelig for fosteret.

- Ser man på studier av eksponering for aerosol fra e-sigaretter tyder noen studier på at e-sigaretter kan bidra til akutte irritasjonseffekter og luftveisinflammasjon, står det i rapporten.

- En god start

Når Anders Østerm, spesialist i allmennmedisin, får høre fra pasientene sine at de har sluttet å røyke og begynt med e-sigaretter, forteller han dem at dette er en god start.

- Ser man befolkningen som helhet, ville vi sannsynligvis få en betydelig helsegevinst dersom alle røykere gikk over til e-sigaretter, sier han, men påpeker at mange som bruker e-sigaretter også røyker.

Østrem er derfor skeptisk til hvor nyttig e-sigaretter er i røykavvenning.

Astma og betennelse

Selv om e-sigaretter trolig er langt mindre helseskadelig en vanlig røyk, forteller fastlegen at det fins stadig mer kunnskap om både mulige og reelle farer ved e-sigaretter.

- E-sigaretter kan trolig skape en betennelse i lungene, forverre og utløse astmaanfall, sier Østrem.

FASTLEGE: Anders Østrem. Foto: Privat
FASTLEGE: Anders Østrem. Foto: Privat Vis mer

Han understreker også at det foreløpig ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å si at e-sigaretter kan føre til kreft eller kols.

- Men vi må ikke glemme at det tok over 40 år før vi ble klar over helsefarene ved vanlige sigaretter.

Flere dødsfall

I august varslet amerikanske myndigheter at en pasient hadde omkommet etter å ha utviklet en alvorlig lungesykdom som kan ha blitt forårsaket av damping av e-sigaretter. Dette er det første dødsfallet som kan knyttes opp mot damping i USA, skrev Dagbladet tidligere.

Dødsfallet kommer etter meldinger om utbrudd av lungesykdommer som kan knyttes til bruk av e-sigaretter på tvers av landet.

CDC-direktør Robert Redfield sa at han mottok nyheten med sorg, og slo samtidig alarm om sykdomstilfellene som kan knyttes til bruk av e-sigaretter.

- Dette tragiske dødsfallet belyser den alvorlige risikoen som knyttes til e-sigarettprodukter. Damping utsetter brukere for mange forskjellige stoffer, som vi har lite informasjon om kan påføre skade, sa han og nevnte smakstilsetninger, nikotin, cannabinoider og løsemidler.

I starten av september meldte NTB om at enda en person er død av lungesykdom etter røyking av e-sigaretter i USA. Dermed er tre mennesker døde og flere hundre syke av e-sigaretter i USA.