TEGNESERIE: Utdrag fra tegneserien «Irregular Migration: Truths and Misconceptions», laget på oppdrag fra Justisdepartementet. Den engelske versjonen er ikke språkvasket.
TEGNESERIE: Utdrag fra tegneserien «Irregular Migration: Truths and Misconceptions», laget på oppdrag fra Justisdepartementet. Den engelske versjonen er ikke språkvasket.Vis mer

Legeforeningen med brev til Justisdepartementet:

Lege nekter asylsøker uten dokumenter medisinsk behandling i skremsel-tegneserie. Legeforeningen reagerer

Justisdepartementet har finansiert tegneserien som Legeforeningen mener er brudd på etiske regler og internasjonale deklarasjoner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den norske legeforening reagerer sterkt på en tegneserie, finansiert av Justisdepartementet, hvor en lege nekter en asylsøker uten dokumenter medisinsk behandling.

- Det er i strid med Legeforeningens etiske regler og internasjonale deklarasjoner vi har sluttet oss til, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforeningen, til Dagbladet.

18. september i år kunne Klassekampen dokumentere at Justisdepartementet har betalt for et 94 siders tegneserieepos i 48 000 eksemplarer for å skremme potensielle asylsøkere fra å komme til Norge.

Tegneserien markedsfører Norge som et land med rasisme, skrev Geir Ramnefjell i en kommentar samme dagen.

- Alle skal behandles likt

I tegneserien forsøker «Hassan» å søke asyl i Norge, men utsettes for rasisme, utnyttes i et svart arbeidsmarked, nektes helsehjelp og fryser i den kalde norske vinteren. Til slutt vender han hjem til Somalia, skrev Klassekampen.

Den norske legeforening reagerer på at en av tegningene viser en lege som sier til «Hassan» at personalet på sykehuset vil nekte han behandling på fordi han mangler dokumenter.

«Dette er brudd på Legeforeningens egne etiske regler og internasjonale deklarasjoner som gjør det klart at leger skal behandle alle likt uansett bakgrunn», heter det i et brev legeforeningen sendte til Justisdepartementet forrige uke.

De viser videre til første setning i §1 i Legeforeningens etiske regler:

«En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den».

Brevet er underskrevet av presidenten og generalsekretæren i Den norske legeforening.

Ønsker ikke å bli framstilt slik

President Marit Hermansen sier til Dagbladet at det er det ene spesifikke bildet, av Hassan som får beskjed om at han ikke kan få legehjelp, de reagerer på.

- Det er en måte vi ikke ønsker at vi skal bli framstilt på. Helt uavhengig av landets politikk eller økonomiske ordninger, så er det slik at leger først og fremst skal hjelpe de som har behov, sier hun.

Legeforeningen har fått reaksjoner på tegneserien både før og etter brevet ble sendt, og ifølge Hermansen har de bred støtte blant sine medlemmer.

I brevet skriver Legeforeningen at «framstillingen av legen som nekter pasienten behandling, er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter».

De mener det kan føre til brudd med den tilliten alle pasienter skal ha til en lege.

«Vi ber derfor om korrigering av det bildet som nå er skapt», heter det i brevet.

- Ta ut bildet

- Hva ønsker dere at Justisdepartementet skal gjøre?

- Man kan rett og slett ta ut det bildet om hvordan leger reagerer, så får departementet holde seg til det som er deres offentlige politikk. Det er ikke den vi mener noe om her, det er hvordan vår profesjonsetikk framstilles, sier Hermansen.

Hun mener at også norske myndigheter er tjent med de etiske reglene legene arbeider etter.

- Dette strekker seg forbi dette politiske området. Dette må være universelt, uansett hva slags tema man tar opp. Vi opplever at dette er et godt grunnfjell for oss, og vi ønsker ikke at det skal bli framstilt annerledes, sier Hermansen.

- Begrenset rett til offentlig behandling

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor Dagbladet at de mottok brevet fra Legeforeningen forrige mandag, men at de grunnet høstferie ikke har besvart det ennå. Men det sier de vil skje snart.

- Det var IOM (International Organization for Migration) som var ansvarlig for gjennomføring av kampanjen, inkludert alt kampanjemateriell. Departementet la ingen føringer på form eller innhold i informasjonskanalene/materiellet, og endelig resultat skulle heller ikke godkjennes av oss. Men etter gjeldende norske regler har personer uten lovlig opphold begrenset rett til offentlig medisinsk (ikke-akutt) behandling, sier Andreas Bondevik ved kommunikasjonsenheten i Justisdepartementet, til Dagbladet.

- IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden. Vi har tillit til at deres fagkompetanse og lokalkunnskap gir det beste utgangspunktet for å utforme budskap som når fram til målgruppen, legger han til.

Justisdepartementet viser til at de også har delfinansiert kampanjer i regi av UNHCR og UNICEF - og at også i de kampanjene hadde organisasjonene ansvaret for utformingen av budskapet og innholdet.

Lege nekter asylsøker uten dokumenter medisinsk behandling i skremsel-tegneserie. Legeforeningen reagerer