Legeforeningen investerer millioner i røyk

Den norske lægeforening har i strid med sine retningslinjer investert millionbeløp i aksjer hos tobakksgiganten Philip Morris gjennom Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pensjonskassen for leger har som formål å sikre medlemmene økonomisk trygghet og uavhengighet ved sykdom, svangerskap og pensjonering.

Investeringene til legenes egen pensjonskasse (SOP) er gjort gjennom den gigantiske amerikanske kapitalforvalteren Barclay Global Investor i San Francisco. BGI har investert Legeforeningens penger i tre mandater, såkalte equity indexfond, enhanced indexing og emerging markets, som alle inneholder tobakksaksjer.

I alt er det snakk om mellom 5 og 10 millioner norske kroner som til enhver tid er investert i tobakksgiganten Philip Morris fra den norske legeforeningens pensjonskasses fond (SOP).

SOP har også en tilsvarende post i Microsoft gjennom BGI. Microsoft er i den seinere tida blitt kritisert for å investere i land som bryter menneskerettighetene, først og fremst Kina.

- Umulig å styre unna

- Dessverre er det slik at våre utenlandske investeringer gjennom indeksfond indirekte medfører aksjeposter i blant andre Philip Morris. Men de tilbudene vi fikk fra Barcley Global Investors og de andre tilbyderne av slike indeksfond, inneholdt på det tidspunkt beklageligvis ingen mulighet til å styre unna tobakksaksjer, sier styremedlem Tomas Berg i SOP.

Dilemma

Berg er til daglig ansatt i Sosialdepartementet, som er tilsynsmyndighet til Legenes pensjonskasse (SOP). Han tilføyer at SOP har sine investeringer gjennom Barclay Global Investors under kontinuerlig vurdering.

- Det er selvfølgelig et dilemma når SOP har retningslinjer som sier at vi skal unngå å investere i tobakksaksjer, og vi samtidig har penger indirekte plassert i den samme industrien via indeksfond, sier Tomas Berg.

Siviløkonom Erling Bakken i Den norske lægeforening sier det slik:

- Ettersom vi er en liten investor i internasjonal forstand, har vi til nå hatt små muligheter til å få skreddersydd globale indeksløsninger.

Den norske lægeforenings pensjonskasse hadde i 1999 en total aksjeportefølje på til sammen 1,15 milliarder norske kroner. Omkring halvparten, eller 620 millioner kroner, er investert gjennom Barclay Global Investors.

SOPs egenkapital var da 1,87 milliarder kroner, og innebærer at SOP har solid økonomi. SOP er per i dag ikke skattepliktig, ettersom det etter skatteloven er en stiftelse.