Legefrykt for at Dennis kan forveksles

Nyfødte Dennis (3 dager) har ingen garanti for at ikke en annen pasient ved et annet sykehus blir tildelt det samme nødnummeret som ham.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå advarer avdelingsoverlege Stein Vaaler ved Rikshospitalet om faren for at pasienter med samme nødnummmer kan forveksles.

Alle de om lag 60000 nyfødte i Norge får tildelt et nødnummer på 11 siffer, inntil de får personummer i Folkeregisteret. De nyfødte utgjør den største gruppen som risikerer å bli forvekslet.

Nødnummeret er skapt av et datasystem ved hvert enkelt sykehus, og ulike sykehus kan gi forskjellige pasienter samme nummer. Dermed kan prøver og pasienter forveksles.

Oppdaget på laben

Avdelingsoverlege Stein Vaaler slo alarm om faren etter at IT-systemene på Rikshospitalet og Haukeland sykehus i Bergen hadde gitt to forskjellige pasienter samme nødnummer. Dette ble oppdaget etter at Haukeland sendte en prøve fra sin pasient til Rikshospitalet. De to prøvene med samme identitet ble oppdaget på laboratoriet, og forveksling av prøvene ble avverget.

Tusenvis av pasienter og prøver transporteres hvert år mellom norske sykehus. Vaaler frykter at pasienter med samme nødnummer kan bli feilbehandlet.

Alle nyfødte

Det genereres titusenvis av nødnummer ved norske sykehus årlig.

Disse pasientgruppene er hovedbrukerne av nødnummer:

  • Alle utlendinger som legges inn på norske sykehus.
  • Uidentifiserte personer.

Det betyr at over 70000 mennesker får tildelt et nødnummer i Norge hvert år.

Norske sykehus bruker 60- 70 ulike datasystemer for å generere nødnummer.

- Med en økende transport av pasienter og prøver over sykehus-, fylkes- og regiongrenser kan man derved risikere at to pasienter har samme nødnummer, med den faren dette representerer rent medisinsk sett, skriver Vaaler til Helsetilsynet.

Han mener problemet er av nasjonal karakter.

- Sjansene for at forvekslinger kan skje er liten, men vi må få en samordning av IT-systemene, sier Vaaler.

Helsetilsynet har etter det Dagbladet erfarer begynt å jobbe med problemet. I et brev til Helsedepartementet skriver Helsetilsynet at sikkerhetsproblemet innebærer en betydelig risiko. Det skisseres en løsning med koder for å bøte på problemet. Helsetilsynet kunne i går ikke gjøre rede for sitt videre arbeid med problemet.

<B>INGEN NØD:</B> Nyfødte Dennis (3 dager) har et 11-sifret nød-nummer rundt armen. Men han har ingen garanti for at ikke en annen pasient ved et annet sykehus blir tildelt det samme nummeret.