Legen ble aldri hørt

Rikstrygdeverkets rådgivende spesialist i nevrologi, overlege Tormod Hagen, har i flere år skreket høyt om gale diagnoser fra Sykehuset Telemark.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Den yrkesmedisinske delen av utredningene fra Sykehuset Telemark er omfattende og god. Problemet er at de i en årrekke har holdt fast ved en omstridt psykolog og hans vurderinger. Derfor kommer Sykehuset Telemark med standardmessige konklusjoner som rammer veldig mange. Systematiske feildiagnoser, om du vil, sier Rikstrygdeverkets rådgivende spesialist i nevrologi, overlege Tormod Hagen.

Hagen, som til daglig er avdelingssjef ved Sykehuset Buskerud, mener at han som konsulent har gjort det klart hva han mener om konklusjonene fra Sykehuset Telemark.

Skrev krast brev

-  Dette har jeg gjort helt klart i brev til Rikstrygdeverket. Det må bli opp til Rikstrygdeverket å svare for hvordan de har reagert på mine bekymringsmeldinger, sier Hagen. Dagbladet har fått fatt i alarmbrevet Tormod Hagen sendte til Rikstrygdeverket allerede 27. august år 2000:

«En må her, som i flere andre saker med nevropsykologiske us. ved TSS (Sykehuset Telemark), uttrykke en viss forundring over det store antall som blir vurdert som alexityme med endogen depresjon og panikklidelse. En finner denne del av utredningen ved TSS som usikkert begrunnet og vanskelig å følge. En slik vurdering, med de konsekvenser det kunne ha her, burde vært gjennomgått av psykiater», skrev overlege Hagen.

-  Etter som åra har gått, og stadig flere har fått denne behandlingen fra Sykehuset Telemark, er jeg blitt sterkere i mine uttalelser, sier Hagen.

Følgende uttalelse fra Tormod Hagen ble lagt ved i et brev fra advokatfirmaet Norman & Co til Fylkestrygdekontoret i Telemark 1. november 2004:

Standardisert vurdering

« En kan ikke se at dette er godt faglig begrunnet. En må her, som tidligere, reagere på en nærmest standardisert vurdering av den aktuelle nevropsykolog som har undersøkt pasienten. Et begrep som alexitymi (manglende evne til å bearbeide indre spenninger) forekommer hos svært mange av pasientene som er testet. Det avdekkes stadig, som også her, en behandlingstrengende depresjon. Mange pasienter har så gått gjennom medikamentell behandling, til dels med besvær, og som regel uten noen som helst effekt. Det foreligger i saken en psykiatrisk vurdering som ikke finner grunnlag for at det foreligger noen psykiatrisk lidelse», uttaler Tormod Hagen og konkluderer:

«Satt på spissen er dette slik at en ikke vil anbefale utredninger ved Yrkes- og miljømedisinsk avdeling ved TSS der psykolog X har utført testen.»

Rettssikkerheten

Forrige fredag avslørte Dagbladet at denne psykologen har deltatt i 825 slike utredninger siden 1995.

Rikstrygdeverket vil ikke kommentere saken utover det de sa sist uke. Da hevdet man at rettssikkerheten er ivaretatt for pasienter som har fått saken sin vurdert på ny hos Fylkestrygdekontoret i Oslo, fordi de ikke har vektlagt «de psykologiske funnene» fra Sykehuset Telemark.

Dagbladet kan dokumentere flere tilfeller av at personer ikke har fått oppfylt sine rettigheter, til tross for at den gale diagnosen fra Telemark er blitt omgjort hos Fylkestrygdekontoret. Forsikringsselskapene har flere ganger nektet å gi slipp på vurderingene fra Sykehuset Telemark.

Sykehuset Telemark ønsket ikke å kommentere saken i går.

ALARMERENDE: Rikstrygdeverkets rådgivende spesialist, Tormod Hagen, gjorde sin oppdragsgiver oppmerksom på feildiagnosene fra Sykehuset Telemark for fem år siden. - Det er viktig at denne saken nå kommer fram, sier Tormod Hagen.