VIL LA LEGENE SLIPPE Å SVARE: Bent Høies forslag til reservasjonsmulighet omfatter også å svare pasienten på spørsmål om abort. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet.
VIL LA LEGENE SLIPPE Å SVARE: Bent Høies forslag til reservasjonsmulighet omfatter også å svare pasienten på spørsmål om abort. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet.Vis mer

Legene kan nekte å si hvor langt en gravid kvinne er på vei

Etter Bent Høies forslag trenger ikke reservasjonsleger svare på et eneste spørsmål fra gravide som vurderer abort.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I lovforslaget som Bent Høie (H) sendte på høring 21. januar i år, gis ikke leger bare mulighet til å reservere seg mot å skrive henvisningsbrev til abort.

Reservasjonslegene skal slippe å svare kvinnen på alle spørsmål som kan relateres til abort: Hva samfunnet kan tilby av bistand, informasjon om inngrepet og opplysninger om hvor mange uker kvinnen er på vei, melder TV 2. Dette står i helseministerens lovforslag (nederst på side 19):

«Kommunen og fastlegen kan avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner reserverer seg mot å henvise til abort. Kommunen skal sende kopi av avtalen til fylkesmannen. Med henvisning til abort menes i denne sammenheng alle handlinger som inngår i prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort, jf. abortloven § 5, tilby og eventuelt gi kvinnen informasjon og veiledning om hva samfunnet kan tilby henne av bistand, jf. abortloven § 2, gi informasjon om inngrepets art og medisinske virkninger, jf. abortloven § 5 andre ledd, fastsette svangerskapets varighet og sende henvisning og begjæring om abort til sykehuset, jf. abortloven §§ 6 og 7.

- Latterlig — Dette blir jo nesten latterlig, sier Morten Laudal, fastlege og nestleder i Norsk forening for allmennmedisin, til TV 2.

— Her er det jo en rett til å reservere seg mot mange flere ting enn det sykehusleger kan. Jeg kan nesten ikke forstå at det går an å gjøre det så omfattende, sier legen til kanalen.

I dag har kun helsepersonell rett til å reservere seg, men da bare mot å delta i selve abortinngrepet. Ifølge TV2 benytter totalt 184 sykehusansatte seg av reservasjonsretten. Men - de kan ikke reservere seg mot andre deler av pasientbehandlingen, som å gi informasjon og veiledning. Bent Høie foreslår altså å gi fastlegene en videre reservasjonsmulighet enn det de sykehusansatte har.

Morten Laudal mener det blir svært vanskelig for reservasjonsleger å forholde seg til gravide, fordi mange kan gå med en tanke om abort på et tidlig stadium.

Siden 2011 har det vært forbudt for fastleger å nekte å henvise kvinner til abort, men det praktiseres den dag i dag likevel, slik det har vært gjort i mange år. Ingen vet hvor mange fastleger som praktiserer reservasjonsrett, eller hvor de befinner seg. Dagbladet har kartlagt i underkant av 20, men Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett har anslått at det finnes rundt 200.

Flere reservasjonsleger, som Eilif Haaland og Gunhild Felde sier i intervju med Dagbladet at de gjerne tar samtalen med pasienten, selv om de ikke vil skrive henvisningen til abort.

Omstridt forslag Solberg-regjeringens lovforslag kom i stand etter en spesialavtale med KrF, for å sikre regjeringen levedyktighet. Forslaget er omstridt både blant folk flest, blant Høyres tillitsvalgte og Høyres ordførere. Motstanden samlet folk til rekordstore tog 8. mars. Saken skal behandles i Stortinget etter sommeren. Saken er ventet å gå igjennom med knapt flertall. Høyre har svingt partipisken for å samle stortingsgruppa.