Legene må rydde opp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Aftenposten har i en serie artikler rettet søkelyset mot uholdbare koblinger mellom legemiddelindustrien og ansatte i norsk helsevesen. Det siste eksemplet i rekken er at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline sponser lønn til sykepleiere for oppstart av såkalte astmaklinikker ved 32 legesentre og flere sykehus.
  • Fra før er vi vel kjent med at legemiddelindustrien finansierer svært mye av den medisinske forskningen og arrangerer kurs og konferanser for leger i inn- og utland. Inntil nylig var det helt vanlig at stressede leger fikk betalt kursopphold for seg og sin ektefelle på eksotiske steder, hvor ulike mønstringer og presentasjoner av nye legemidler fant sted. Mange leger har fått finansiert tilnærmede ferieturer for seg og sin familie på denne måten. Legestanden vil selvsagt avvise at de er kjøpt og betalt av multinasjonale legemiddelgiganter. Men vi som ikke går i hvit frakk, kan stille spørsmålet. Særlig i pressen er den etiske bevisstheten om at det ikke finnes gratis lunsjer, høy.
  • Det kan være gode grunner til at legemiddelindustrien har så nært samarbeid med legene. Vårt helsevesen er offentlig, og de offentlige bevilgningene til forskning er langt fra tilstrekkelige. Mange har fått et bedre liv takket være medikamenter som er forsket fram av private midler. Dette er imidlertid en farlig sovepute for en yrkesgruppe som er avhengig av stor tillit fra pasientenes side.
  • Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen har opprettet et råd sammen for å vurdere etiske sider ved felles samarbeid. Rådet konkluderte nylig med at sponsingen av astmaklinikkene ikke var i strid med helsepersonell-loven. Heldigvis har Legeforeningens sentralstyre sett at dette handler like mye om integritet og uavhengighet som om lovforståelse. Legeforeningens president Hans Petter Aarseth innrømmer at dagens praksis avdekker en etikk fra legers side som er svært beklagelig. Han vil derfor både skjerpe regelverket og satse på holdningsarbeid blant medlemmene. Som leger bør de vite at integritet ikke kan fastslås på et papir. Den må ligge under huden.