Legenes kameraderi

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For noen dager siden fortalte Dagsrevyen om en rettsavgjørelse som bl a avslørte en skremmede laugsmentalitet blant leger. Politiet måtte oppgi å føre en sak mot en lege som muligens hadde gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse. Legekolleger ville ikke stille som sakkyndige. Barnet døde, som følge av tarmslyng, etterat gutten opprinnelig ble sendt hjem av legen uten nærmere undersøkelse. Ved neste gangs frammøte med enda sterkere magesmerter nektet legen å stille på jobben for å undersøke barnet nærmere.

Like før rettssaken skulle starte denne uken, ble den henlagt. Da hadde etterforskningen pågått lenge og ifølge Dagsrevyen vært vanskelig bl a fordi leger oppfattet det som belastende å vurdere en kollega. Beslutningen om å henlegge saken er innbrakt til Riksadvokaten.

Saken illustrerer et rettssikkerhetsproblem som bør være av interesse også for andre instanser i forvaltningen og på politisk plan. Legene har selv kollegiale støtteordninger når de trenger rettshjelp. Men pasienter som utsettes for dårlige profesjonsholdninger og feilvurderinger fra legers side, trenger også ryddige forhold når sakene eventuelt blir brakt inn for rettsapparatet. Hvis det er slik at leger kvier seg for å stille som sakkyndige i slike straffesaker, står vi i virkeligheten overfor et samfunnsområde der rettsordenen er undergravd av kameraderi. I denne saken er det også et spørsmål om hva tilsynsmyndigheten har gjort. Helsetilsynet bør i hvert fall ikke skyte seg inn under at saken er i rettsapparatet. Det bør heller arbeide hardt for å fjerne mistanker om at vi har et helsevesen som står over retten.

Hvis det er slik at de fleste medisinske spesialiteter er så små her i landet at alle utøvere ser seg som de andres venn og beskytter, må vi i slike saker skaffe oss ekspertise utenfra. Det er mulig vi trenger nye lover og bestemmelser for å få bukt med dette. I så fall må helseministeren mobiliseres. Statsråd Sylvia Brustad har jo ved andre anledninger vist at hun har faste klyper. Hvis hun vil ha orden i eget hus, må hun rydde opp i en laugskultur vi ikke vil ha.