Leger avviser kommunal overstyring

De allmenpraktiserende legene her i landet sier ja til fastlegeordningen, men mener rammene regjeringen tenker seg er uakseptable.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De allmennpraktiserende legene avviser bestemt kommunal overstyring og vil selv ha innflytelse på pasientantall og pasientutvelgelse.

Lederen i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Hans Kristian Bakke, sier til NTB at legene kommer til å slite seg ut og få problemer med å yte skikkelig service til pasientene dersom regjeringens opplegg skal gjennomføres.

Vil blokkere

Mer enn 200 allmennpraktiserende leger diskuterte fastlegeordningen på et møte i Tromsø fredag kveld. Regjeringens mål med ordningen er at hver nordmann skal få tilbud om en fast lege fra høsten 1999. Regjeringen vil sette inn ulike tiltak for å gjøre dette mulig også i områder som i dag har dårlig dekning av allmenleger. Ifølge en undersøkelse Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har gjennomført for Sosial- og helsedepartementet, ønsker tre av fire nordmenn å ha en fast lege.

Den norske lægeforening har allerede truet med å blokkere fastlegereformen dersom legene selv ikke får mer innflytelse over hvordan ordningen skal gjennomføres, og nå følger altså den legegruppen som skal gjøre jobben opp med en enda klarere beskjed om hvor skapet bør stå.

Pasienttak

- Dersom det er slik at legene skal overta kommunenes ansvar, må legene også få større innflytelse på rammebetingelsene, sier Bakke.

- Har du tro på at dere blir hørt av regjeringen og Kommunenes Sentralforbund i dette standpunktet?

- Ja, det tror jeg når vi bare får forklart hvorfor vi mener dette.

Det er særlig to forhold legene mener er viktige. Legene vil selv sette et tak på antall innbyggere de kan ta ansvar for innenfor en fastlegeordning, dette både ut fra personlige og faglige hensyn. Videre mener legene at dersom regjeringen ønsker å rekruttere kvinnelige allmennleger innenfor fastlegeordningen, må disse få arbeidsbetingelser som gjør at det er mulig for dem å være i jobben.

(NTB)