Leger frykter flere syke

Den norske lægeforening presses nå på banen i veterinærsaken. Etter at Den norske Veterinærforening og Helsetilsynet har gått ut og advart mot økt smittefare med veterinæravtalen, skal Legeforeningen behandle saken på et sentralstyremøte om en drøy uke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er ikke vanskelig å slutte seg til Veterinærforeningens synspunkter på veterinæravtalen, sier Legeforeningens president Hans Petter Aarseth til Dagbladet.

Neste uke tar sentralstyret stilling til om også Legeforeningen bør på banen i den politisk opphetede striden om veterinæravtalen.

- Når Legeforeningen mener noe om Bondeviks sigarrøyking, bør den så absolutt mene noe om veterinæravtalen, sier professor i samfunnsmedisin, Steinar Westin til Dagbladet.

Viktigst siden krigen

Westin karakteriserer veterinæravtalen som det viktigste helsepolitiske stridsspørsmålet i Norge etter krigen.

Sammen med overlege i kirurgi Dag Johansen ved Rana sykehus, har Westin skrevet brev til Legeforeningens sentralstyre og utfordret styret til å komme på banen i denne saken.

100000 syke

- Om grensevernet skulle falle og Norge etter hvert får tilsvarende forekomst av salmonella som Tyskland, vil salmonella alene gi 100000 infeksjoner, hvorav 1000 sykehusinnleggelser og ti dødsfall i året, sier Westin.
Enda mer alvorlig er spredningen via matvarer av mikrober som er motstandsdyktige mot antibiotika. I Danmark er det påvist høy forekomst av resistens mot det såkalte siste skanse-antibiotikumet vancomycin.

- Skrekkscenariet er at denne resistensen overføres til allerede multiresistente sårinfeksjonsbakterier i sykehus, sier Westin.

Svinepest

Spesialist i næringsmiddelhygiene Ivar Hellesnes har utarbeidet grunnlagsmaterialet for Veterinærforeningens advarsler mot veterinæravtalen. På Møre og Romsdal Nei til EUs årsmøte i går gikk Hellesnes ut med kraftige advarsler mot økt utbredelse av zoonoser - sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker - som følge av veterinæravtalen.

- I dag er salmonella-bakterier i befengt fjørfe den farligste miljøgift vi har.
Rabies, paratuberkulose og svinepest er andre sykdommer vi ganske raskt kan få føling med her i landet, med økt transport av livdyr og matvarer uten tilstrekkelig kontroll ved grensene, advarer Hellesnes.