Leger slår alarm om barnevold

Blødninger i hjernen. Brudd på kraniet. Ribbeinsbrudd. Forgiftning. Skader på indre organer. Blåmerker. Brennemerker. Barnemishandling påfører det lille offeret store skader bak hjemmets fire vegger, men blir likevel ikke avslørt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå slår barneleger og røntgeneksperter ved Ullevål sykehus alarm om barnemishandling.

- I Norge oppdager vi maksimalt 15- 20 prosent av de mishandlede barna. Mørketallene er store. Spørsmålet er hva som skjer med de små ofrene som ikke får hjelp, sier overlege Arne Borthne ved barnerøntgen ved Ullevål sykehus.
Leger vet at mishandling forekommer hyppigere enn statistikken viser, og at skadenes årsak i de fleste tilfeller aldri blir oppdaget. Barna forblir fanger i eget hjem.

- Dette handler om dårlige undersøkelsesrutiner og svikt i alle ledd. Verken primærleger, helsestasjoner, barnehager, sykehuspersonell, barnevernet eller publikum klarer å ta signaler på alvor, sier avdelingsoverlege Jens Grøgaard ved sykehusets barneavdeling.

- Dessuten er skadene ofte vanskelige å spore tilbake, sier han.

Mange mishandles

Engelske undersøkelser viser at det er 15- 20 tilfeller av fysisk mishandling av barn per 500000 mennesker. Det betyr at mellom 120- 180 barn i Norge hvert år er ofre for fysisk mishandling.

- Barnemishandling er hyppigste dødsårsak hos barn opp til seks måneder nest etter krybbedød. For barn mellom seks måneder og fem år er mishandling hyppigste dødsårsak nest etter alvorlige ulykker, sier røntgenlege Wenche J. Orderud ved Ullevål.

Nå ønsker legene økt kamp mot barnemishandling. For barnas skyld, for å beskytte søsken og for å forebygge.

Vanskelig å oppdage

- Hodeskader er hyppigste årsak til dødsfall og varige skader etter mishandling. Mer enn halvparten av ofrene har ingen ytre, synlige tegn på skadene, sier røntgenlege Orderud og viser til tyske og amerikanske studier som fastslår at blant alvorlige hodeskader hos barn skyldes 95 prosent mishandling.

- Fall fra stellebord eller sofa, som ofte er foreldrenes forklaring, er ikke nok til å gi så store skader. For å skade skallebasisen hos et spedbarn trengs eksempelvis en kraft tilsvarende kraften når en fotgjenger blir påkjørt av en bil, sier Orderud.

Legen ønsker seg tverrfaglige team som kan forfølge saker der man mistenker mishandling.

- Vi leger vegrer oss for ofte mot å stille barnemishandling som diagnose og mot å forfølge sakene. Vi må se det som vår plikt å utrede og dokumentere skadene med tanke på en seinere rettssak, sier røntgenlege Orderud.

Rett over jul starter barneleger ved alle landets barneavdelinger en omfangstkartlegging av barnemishandling. Ullevål-legene har også søkt om å få etablere et eget institutt for forebyggende helsearbeid for barn hvor denne problematikken kunne være et av arbeidsområdene. Legene kunne deretter samle kompetanse som trengs for å avsløre mishandling.

Foreløpig har byrådets svar uteblitt.

MISHANDLET: Her er ett av barna som personalet ved Ullevaal sykehus har behandlet. Alt tyder på alvorlig mishandling.