Leger slår ring om røykerne

En rekke framtredende norske leger refser nå Rikstrygdeverkets behandling av røykere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De vil ha slutt på det de mener er en diskriminering som påfører røykere store økonomiske tap i yrkesskadesaker.

I en årrekke har Rikstrygdeverket praktisert at yrkessyke bare delvis får sine plager godkjent som yrkessykdom, dersom de mener det kan bevises at yrkeseksponeringen er mindre enn 50 prosent av årsaken til sykdommen. Som Dagbladet tidligere har dokumentert, er det særlig røykere som blir diskriminert i form av avkorting i erstatnings- og trygdeutbetalinger.

-  Systematisk medfører fordelingspraksisen tap for røykerne. Man kan ikke utsette røykere for hva som helst, bare fordi de røyker. Det er helt forkastelig at Rikstrygdeverket rolig har hevet seg over dette, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

-  Galt av sted

Det er legene som får i oppgave å beregne i prosent hvor stor del av sykdommen som skyldes de ulike faktorene.

Det har de overhodet ikke faglig grunnlag for å gjøre, hevder sentrale medisinske eksperter.

-  Å prosentuere årsaker på denne måten er helt uriktig. Det bærer galt av sted når man anvender gruppestatistikk på enkeltindivider på denne måten, sier Tor Bjerkedal, en av landets fremste epidemiologer, til Dagbladet.

Bjerkedal, som i dag jobber i Forsvarets sanitet, har flere år bak seg i Rikstrygdeverket. Han forsøkte å påpeke at fordelingspraksisen går på rettssikkerheten løs, men ble ikke hørt. Overlege Tor Norseth ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) understreker at man kan regne korrekt på såkalt tilskrivbar årsak i en gruppe, men å trekke dette over på individet er fundamentalt galt.

-  Praksisen bygger på rent gjettverk. Det finnes ikke biologisk grunnlag for en slik årsaksfordeling. At graden av eksponering skal kunne bestemme fordeling av årsak, er helt umulig, sier Stami-overlegen.

Savn

Norseth savner likhet for loven.

-  Retningslinjene fra trygdemyndighetene sier at det skal fordeles årsak. Det ligger en ubehagelig rettferdighetssvikt i dette. Praksisen fører til tilfeldigheter og urettferdigheter, påpeker Norseth.

Åpner for endring av praksis

Dagfinn Høybråten sier han vil lytte til de medisinske ekspertene og er slett ikke avvisende til endring av statens fordelingspraksis.

- Vi vil selvsagt lytte til tunge faglige argumenter i vurderingen av om det er behov for å gjøre endringer. Yrkesskadeutvalget avga sin utredning i januar 2004. Departementet arbeider for tida med oppfølgingen av utvalgets tilrådinger. Spørsmålet om medisinsk sakkyndiges rolle vil det være naturlig å se nærmere på i dette oppfølgingsarbeidet, sier statsråd Dagfinn Høybråten.

DISKRIMINERT: Røykere blir diskriminert i form av avkorting i erstatnings- og trygdeutbetalinger.
KRITISK: Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.
KRITISK: Overlege Tor Nordseth.