Legers bierverv

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Det er ikke uvanlig at sykehusleger og forskere innen medisin og beslektede fagområder har engasjementer og økonomiske interesser i privat virksomhet innen samme fagfelt. Laboratorieleger har aksjer i laboratorier, røntgenleger i røntgeninstituetter, indremedisinere er konsulenter for legemiddelfirmaer, ulike medisinske spesialister er rådgivere for forsikringsselskap. Dagbladet har nylig i en serie reportasjer rettet søkelyset mot problemene det reiser når medisinske forskere har bierverv som kan reise tvil om deres habilitet.
  •  Nå har statssekretær Idar Magne Holme i Sosial- og helsedepartementet varslet at regjeringen trolig vil foreslå en form for registrering og kontroll av legers bierverv. Den norske lægeforening ønsker ikke dette. Foreningen argumenterer med at leger må få disponere sin egen fritid og ikke bli pålagt andre restriksjoner enn de som gjelder alle offentlige ansatte.
  •  Mange bransjer har i dag retningslinjer for å sikre yrkesutøverenes integritet og bransjens tillit blant kunder og publikum. Det gjelder blant andre aksjemeklere, eiendomsmeklere og journalister. For enkelte grupper offentlig ansatte er det i lovs form satt begrensninger i retten til å ta ekstraarbeid eller ha privat erverv. Det gjelder bl.a. polititjenestemenn og prester, som i likhet med leger og annet helsepersonell er avhengig av publikums fulle tillit til at de opptrer uhildet.
  •  Vi må kunne oppsøke legen med en skade uten å være redd for at helseattesten blir påvirket av at legen også arbeider for vårt forsikringsselskap. Forskere ved offentlige institusjoner med tette bånd til legemiddelindustrien må praktisere åpenhet rundt alle avtaler for å sikre tilliten til forskningsresultatene. En sykehusledelse må vite om avdelingsoverlegen har aksjer i firmaer som avdelingen kjøper medisiner og tjenester hos.
  •  Legene har ikke klart å rydde opp i disse forholdene ved eget etisk regelverk eller intern justis. Da er det fornuftig at pasientenes og samfunnets interesser sikres gjennom en form for meldeplikt til arbeidsgiver om visse typer bijobber og private erverv.