Legers lønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legeoppgjøret for 2002 og 2003 kostet ifølge NRK «Puls» sykehusene nesten en halv milliard kroner mer enn beregnet. Det førte til at sykehuslegene i gjennomsnitt fikk en lønnsøkning på 97000 kroner eller 15,8 prosent. Til sammenlikning fikk sykepleierne en lønnsøkning på 11,3 prosent i samme periode, fra et langt lavere lønnsnivå. Det er viktig i denne sammenheng å minne om at det er kronene, og ikke prosentene, de ulike personellgruppene lever av. Uansett snakker vi ikke om moderat lønnsvekst.

Med til historien hører at lønnsavtalen med legene denne gang visstnok skal bidra til høyere produktivitet og dermed til en mer effektiv helsetjeneste. Den gamle tariffavtalen mellom sykehusene og legene var rigid og angivelig ikke produktivitetsfremmende. Med den nye avtalen står sykehusledelsen friere til å inngå arbeidsavtaler og tjenesteplaner med den enkelte lege, tilpasset sykehusets behov. Hvilken effekt dette skal gi, foreligger det ikke eksakt viten om. Derfor står vi foreløpig med det paradoks at en helsereform som skulle gi oss et bedre og mer effektivt helsevesen, først og fremst har ført til velstående direktører og leger og underskuddsherjede sykehus.

Leger har til alle tider hatt stor makt gjennom den kompetansen de har, og gjennom den lovbeskyttelsen deres profesjon har. Dette har Legeforeningen visst å benytte til sine medlemmers fordel. Vi opplevde det i 1996/97, da legene fikk et like gullkantet lønnsløft etter et regissert opplegg mellom partene. Vi opplevde det gjennom etableringen av fastlegeavtalen, hvor legene var sikret en anselig lønnsøkning. Og vi ser det igjen nå.

Meningen med helsereformen var at sykehusene skulle få større frihet og holde orden i eget hus. Da er det snart på tide at de viser resultater som kan forsvare slike lønnsoppgjør. Skal befolkningen ha tillit til det offentlige helsevesenet, kan ikke de viktigste nyhetene dreie seg om gullkantede pensjonsavtaler for direktører, gulloppgjør for leger og svimlende styrehonorarer til styremedlemmene i helseforetakene.