Legers skjønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En rapport i Tidsskrift for Velferdsforskning, gjengitt i

Aftenposten, konkluderer med at leger sykmelder mange de etter loven ikke skal sykmelde. Dette gjøres med fullt overlegg og ut fra legenes beste skjønn. Leger som er intervjuet innrømmer åpent at de strekker tolkningen av lovens bokstav i tilfeller hvor de anser det som viktig for pasienten å bli

sykemeldt og slik få en avlastning i en vanskelig situasjon. Det kan være skilsmisse, arbeidskonflikter, dødsfall i nær familie og liknende. Diagnosene som har sikret pasientene sykepenger tilhører kategorien «lett psykiatri», altså situasjonsbetinget psykisk ubalanse, stress og diffuse rygglidelser som strengt tatt ikke kvalifiserer til sykemelding etter loven. Mange politikere og samfunnstopper er blant dem som har fått sykemelding på slikt grunnlag.

Det rapporten viser, framfor noe, er at lovbestemmelsene er for firkantet. I den grad leger kjenner pasienten og bruker sitt fagligmedisinske skjønn, bør loven nettopp kunne strekkes og tøyes til alles beste. Hvis det ikke er rom for dette, bør loven, og ikke legers praksis, endres.