Legg ned Opplysningskontoret for kjøtt!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klima: Statsråd Lars Peder Brekks ferske stortingsmelding om landbruket og klimautfordringen har en oppsiktsvekkende mangel. Den unnlater å problematisere nordmenns stadig økende forbruk av kjøtt. Kjøttproduksjonens klimagassutslipp og dens enorme behov for matjord, omtales bare som tekniske spørsmål om fôring og driftsformer. En norsk nedgang i forbruk og produksjon av kjøtt ville frigjøre jord til å fø verden – og redusert de globale klimagassutslippene.

Det er nedslående at landbruksministeren hopper bukk over det faktum at husdyrnæringen globalt forårsaker 18 prosent av klimautslippene. Er det ukjent for Brekk at denne næringen forbruker mer menneskemat enn den produserer? Det er pinlig at stortingsmeldingen fortier at 40 prosent av kraftfôret til norske husdyr importeres. Norsk soyaimport fra Brasil bidrar til et stadig økende press på regnskogen. Et første klimavennlig skritt for landbrukssektoren bør være å legge ned det statlige Opplysningskontoret for kjøtt. Kontoret bruker årlig 60 millioner for å fremme økt kjøttforbruk i Norge. Mange ganger mer enn staten gjennom Miljøverndepartementet bruker til å opplyse befolkningen om klimatrusselen. Landbruks- og matminister Brekk legger opp til at nordmenn skal kjøpe mer og mer mat. I den næringsvennlige meldingen underslår han at det gir mer kasting av mat, økte klimagassutslipp og et større press på verdens matjordarealer.