- Legg ned pelsdyrnæringa

- Det fins ingen gode argumenter for å opprettholde pelsdyrnæringa. Den er et miljøproblem, et diplomatisk problem, påfører skattebetalerne utgifter og er et dyrevernproblem, mener Dyrebeskyttelsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Salven kommer fra Live Kleveland Karlsrud, informasjonsansvarlig og juridisk rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen har bestilt en rapport om pelsdyrnæringa fra Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning. Rapporten er foreløpig unndratt offentlighet, men skal legges fram i et møte mellom Dyrebeskyttelsen Norge og Landbruksdepartementet ved juletider.

Mannsnæring

Dagbladet har tilgang til informasjon fra rapporten, som ikke er heldig for pelsdyrnæringa.

Et hovedargument for å betale 75 millioner kroner i årlig støtte til de 792 gjenværende norske farmene, har vært at de skaper arbeid for kvinner i fraflyttingstruede fylker.

- Nå viser det seg at 81 prosent av pelsfarmene drives av menn, og at bare 51 av de 792 farmene ligger i de tre nordligste fylkene, de som er truet av fraflytting.

Hovedtyngden av farmene ligger i Sør-Trøndelag (166), Oppland (120), Sogn og Fjordane (106), Møre og Romsdal (79) og Rogaland (73).

- Dermed kan man ikke bruke distriktspolitiske argumenter for å fortsette å støtte hver pelsfarm med rundt 90000 kroner årlig, påpeker Kleveland Karlsrud.

Deltid

36 prosent av pelsfarmene har ingen annen jordbruksnæring, men svært mange av dem har arbeid utenfor farmen.

- Derfor har mange mulighet til å bli boende på hjemstedet og heller gå opp i full stilling framfor å drive pelsdyroppdrett. Et alternativ er at staten opprettholder en støtte til hvert bruk på dagens nivå, og betaler pelsdyrfarmerne for å legge ned. Da blir det i hvert fall slutt på det statsstøttede dyreplageriet. sier Kleveland Karlsrud.

Rapporten påpeker også at pelsdyravl er en forurensningskilde.

- Samtlige bruk forurenser ved avrenning ned i grunnen og både mink og rev ftres med kjøtt og fisk. Dermed er avføringen sterkt nitratholdig, sier Kleveland Karlsrud.

- Pelsdyrnæringa er for øvrig en ganske ubetydelig næring økonomisk. Den har faktisk mindre økonomisk betydning enn blomstersalg og produksjon i Norge, sier hun.

Dyrebeskyttelsen er dessuten bekymret for Norges omdømme i utlandet.

- Det er trolig også regjeringen. I våre naboland har man enten forbudt pelsdyravl, eller man er i ferd med å gjøre det, sier Kleveland Karlsrud.

<B>UT AV BURET?:</B>I Sverige kreves det nå at pelsfarmer som skal drive med rev skal gi rev samme levekår som den har i dyreparker. Dermed blir det slutt på burtilværelse for Mikkel. I Norge er kravet at en rev skal ha et bur på minimum 0.8 kvadratmeter.