Legg tallene på bordet!

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen vil vite hvorfor bøndene tjener mindre penger og matbaronene stadig mer. Men da han ba Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning finne ut av dette i høst, ville ikke dagligvarekjedene gi forskerne de opplysningene de trengte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tirsdag skal Hanssen møte Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Da bør det foreligge gode forklaringer på prisutviklingen.
  • Faktum er at mens bonden i 1998 fikk 25 prosent av den gjennomsnittlige butikkprisen for et kilo kjøtt, får han nå mellom 20 og 21 prosent. Også slakteriene har fått noe mindre andel. Men i butikkhyllene har prisen steget fra 111 til 115 kroner målt etter en detaljindeks i konsumprisindeksen. Dette er ingen voldsom prisøkning, isolert sett. Men når målet er en reduksjon, blant annet for å komme nærmere kjøttprisen i våre naboland, er en prisøkning det stikk motsatte av det landbruksmyndighetene legger opp til.
  • Hvor blir så pengene av? En forklaring kan være at dagligvarekjedene har fått høyere lønnskostnader. En annen at forbrukerne blir stadig mer kresne og stiller høyere krav til kvalitet. Foredlingsprosessen kan altså ha blitt dyrere. Men når bønder og slakterier åpenbart er i stand til å øke produktiviteten i forhold til nye krav, bør også våre store dagligvarekjeder klare dette.
  • Landbruksministeren har selv hengt bjella på katten. Her i Dagbladet har han pekt på misforholdet mellom den ustyrtelige rikdom som omgir Rema-Reitan og Rimi-Hagen, og en landbruksnæring som driver med stadig mer pressede marginer. Han mistenker kjedene for å bruke sin dominans til å tyne markedet. De har hittil forsvart seg med at landbruksministeren ikke forstår prisdannelsen og derfor trenger voksenopplæring. Så langt har ikke voksenopplæringen gitt resultater. Verken landbruksministeren eller publikum forstår hvordan alle bestrebelser for billigere kjøttvarer ender opp med dyrere kjøtt i handledisken. Bevisbyrden ligger hos kjøpmannsbaronene. De bør legge tallene på bordet straks. Og like raskt sette ned prisene.

«Når bønder og slakterier åpenbart er i stand til å øke produktiviteten i forhold til nye krav, bør også våre store dagligvarekjeder klare dette.»