Legger opp til turboanke

Borgarting lagmannsrett har satt av 10 uker til å behandle en anke fra Anders Behring Breivik. Men ankesaken kan bli langt kortere.

KAN FÅ EN KORT ANKERUNDE: Geir Lippestad, Anders Behring Breivik og Vibeke Hein Bæra.  Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
KAN FÅ EN KORT ANKERUNDE: Geir Lippestad, Anders Behring Breivik og Vibeke Hein Bæra. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Terroristen Anders Behring Breivik har sagt at han vil anke hvis han blir dømt som utilregnelig.

En slik ankesak kan potensielt bli avgjort på et par-tre uker. Hvordan saken vil bli gjennomført hittil uklart. Også dette kan bli juridisk nybrottsarbeid.

- Uklart - Ankespørsmålet i saken er høyst uklart, sier John Christian Elden, bistandsadvokat i terrorsaken og en av Norges fremste eksperter på strafferett.

- Selv om han har sagt at han ikke vil anke en tilregnelighetsdom, har han full mulighet til å ombestemme seg 14 dager etterpå og vi kan få en full ny runde i lagmannsretten.

- Hvis det blir en utilregnelighetsdom, så er det mer et spørsmål om Breivik faktisk har mulighet til å kan anke en slik dom. Han vil da ikke være funnet skyldig i noe. I denne saken finner man på mange måter på prosessen underveis, på veldig mange områder. Man skal aldri si aldri, men etter tradisjonell lære kan man ikke anke hvis man ikke er funnet skyldig, sier Elden til Dagbladet.

- Meddomsrett Men Breivik kan anke en eventuell overføring til tvungent psykisk helsevern, sier Elden.

- Det vil da være en meddomsrett og ingen jurysak. Skyldspørsmålet vil ikke behandles, bare overføringen. Det har ikke forsvareren brukt noe tid på i prosedyren, så det blir spennende å se, sier Elden.

En ankesak vil trolig bli holdt i samme lokaler som tingrettssaken. Men Borgarting lagmannsrett er allerede i ferd med å gjøre seg klare, i tilfelle massemorderen anker.

- Vi har vært i kontakt med forsvaret, bistandsadvokatene og aktoratet allerede. Vi ser for oss at en ankesak kan starte 15. januar og vi har da satt av ti uker, sier lagmann Erik Melander til Dagbladet.

- Kortere Melander sier at en ankesak kan bli langt kortere enn 10 uker. Breivik bestrider ingen av de faktiske forholdene knyttet til terrorhandlingene, og skyldspørsmålet er derfor uansett avklart i tingretten.

- Det kommer an på hva anken går ut på. I utgangspunktet vil en ankesak bare dreie seg om det som angripes i anken, sier Melander.

- Vil det være mulig å behandle bare tilregnelighetsspørsmålet?

- Vi tenker oss muligheten for å få det til. Det er en åpning for det i Straffeprosessloven. Hvis det kommer en anke, vil vi måtte behandle den og vurdere om den skal fremmes og i hvilken form, sier Melander.

I tingretten var det satt av fire dager til de to sakkyndig-parene. I tillegg var det ti dager med vitner fra forsvarerne og bistandsadvokatene, som alle var ment å belyse tilregnelighetsspørsmålet på ulikt vis. I tillegg var det satt av til sammen fire dager til innledningsforedrag og prosedyrer.

- Så kort som mulig Bistandsadvokat Frode Elgesem bekrefter at det er usikkerhet omkring om det vil la seg gjøre bare å anke tilregnelighetsspørsmålet.  
- Men vi håper det går.  Mitt inntrykk er at vi bistandsadvokater, påtalemyndigheten og domstolen er samstemte i dette, og at vi alle vil lete etter muligheter, sier han.

Elgesem forteller at de aller fleste ofrene vil se seg ferdig med det opprivende rettsoppgjøret etter 22. juli når dommen faller; mange vil ikke orke å forholde seg til videre rettsrunder.

- Så dersom det blir en ankesak, er det fra vår side ønskelig at den blir så kort som mulig, sier han. 

Bistandsadvokatkollega Siv Hallgren, som sammen med Mette Yvonne Larsen har vært i et møte med Borgarting lagmannsrett om en eventuell ankesak, mener ofrene og de etterlatte ikke må glemmes i rettsoppgjøret:

- Det er mye i denne saken som er uomtvistet, men jeg er opptatt av at ofre og etterlatte skal ha en viktig rolle i denne saken. Den skal ikke bare handle om Breivik, sier hun til Dagbladet.

- Stor belastning Forsvarerne er trolig ikke villige til å korte ned sin bevisførsel i en eventuell anke.

- Vi har ført vitner vi har ansett for å være nødvendige. Selv om det ville blitt noen endringer, så kan jeg vanskelig se for meg at vi ville ført færre vitner ved en eventuell anke, sier forsvarer Tord Jordet til Dagbladet.

Men dersom påtalemyndigheten skulle ønske å korte ned sin bevisføring, vil ikke forsvaret protestere på det.

- Vi har hørt mange skildringer fra Utøya, og kjenner de historiene godt.Vi har forståelse for om noen av de fornærmede ikke ønsker å vitne på nytt, og vi ønsker ikke at noen skal måtte påføres den belastningen det kan være å forklare seg på nytt dersom dette ikke er nødvendig for sakens opplysning, sier Jordet