<strong>HAAKON LEIER UT - HOFFET VEDLIKEHOLDER:</strong> Kronprins Haakon leier ut hus og hybler på Skaugum og en øy med hytte utenfor Risør. I fjor ga det 1,4 millioner kroner i inntekter. Kronprinsen får inntektene, hoffet tar kostnader med vedlikehold. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.
HAAKON LEIER UT - HOFFET VEDLIKEHOLDER: Kronprins Haakon leier ut hus og hybler på Skaugum og en øy med hytte utenfor Risør. I fjor ga det 1,4 millioner kroner i inntekter. Kronprinsen får inntektene, hoffet tar kostnader med vedlikehold. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. Vis mer

Leide ut for 1,4 millioner i fjor: Hoffet jobber for kronprins Haakons private leietakere

- Dersom vi ber dem om å komme og gjøre noe, så kommer de og gjør det, sier en av kronprinsens private leietakere til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Forrige uke avdekket Dagbladet at kong Harald og kronprins Haakon har latt Det kongelige hoff bruke penger bevilget fra Stortinget til vedlikehold, forvaltning og vaktmestertjenester på de kongeliges sju private eiendommer.

Slottets pengebruk vakte sterke reaksjoner i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som er ansvarlig for bevilgningene.

Komiteleder Martin Kolberg (Ap) skal ikke ha vært kjent med Slottets pengebruk. Det samme sier komitekollega Abid Raja (V).

<strong>KREVER REDEGJØRELSE:</strong> Saksordfører for bevilgningene til kongehuset, Per Olaf Lundteigen (Sp) krever en redegjørlse fra Slottet. Praksisen var også ukjent for Martin kolberg (Ap), som var saksfører før. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
KREVER REDEGJØRELSE: Saksordfører for bevilgningene til kongehuset, Per Olaf Lundteigen (Sp) krever en redegjørlse fra Slottet. Praksisen var også ukjent for Martin kolberg (Ap), som var saksfører før. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer

- Slottet har ikke brukt pengene i henhold til Stortingets forutsetninger, sa Stortingets saksordfører for konge-pengene, Per Olaf Lundteigen (Sp) til Dagbladet.

Pengebruken får også refs av flere fagfolk. Flere folkevalgte ønsker en redegjørelse fra Slottet og ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner (H).

I kjølvannet av Dagbladets artikkel , publiserte Slottet en pressemelding på sine nettsider og Facebook pengebruken. Der understreket Slottet at hoffets vedlikeholdsarbeider har vært av «ikke verdiøkende karakter».

Nå kan Dagbladet fortelle hvordan hoffet har bidratt på utleide eiendommer:

 • Kronprins Haakon hadde private leieinntekter for over 1,4 millioner kroner fra eiendommer der hoffet hadde lønnsutgifter til forvaltning, vaktmestertjenester og vedlikehold i fjor.
 • Hoffet de siste årene har hatt lønnskostnader for en rekke arbeider på utleieeiendommene, som kronprinsen slapp å dekke selv.
 • Slottet forsvarer praksisen, tross sterk kritikk fra folkevalgte og eksperter.

Leier ut hus, hytte og hybler

- Huset jeg bor i er veldig godt vedlikeholdt. Snekkere og andre håndverkere fra Det kongelige hoff gjør arbeid hele tida. Og dersom vi ber dem om å komme å gjøre noe, så kommer de og gjør det, sier en av kronprinsens leietakere på Skaugum til Dagbladet.

<strong>LEIER UT:</strong> Kartet viser kronprinsens privateeide Skaugum gård i Asker på 1 200 mål. På flere utskilte tomter (i rødt) leier kronprinsen ut boliger. De grønne har han solgt for 12,1 millioner kroner. Kilde: Kartverket
LEIER UT: Kartet viser kronprinsens privateeide Skaugum gård i Asker på 1 200 mål. På flere utskilte tomter (i rødt) leier kronprinsen ut boliger. De grønne har han solgt for 12,1 millioner kroner. Kilde: Kartverket Vis mer

Skaugum er kronprinsens private eiendom. Han arvet den med særeie fra kong Harald i 2001. Skaugum er på over 1 200 mål og har rundt 15 bygninger. Marken er forpaktet bort og melkekyrne er solgt. Flere steder er det utsikt mot Oslofjorden eller Semsvannet.

- Hvor mye betaler du i leie per måned til kronprinsen?

- Det har jeg nok ikke lov til å si.

Personen ønsker ikke navnet sitt i avisa.

Dagbladet har intervjuet flere som leier av kronprinsen.

- Det må du spørre Haakon om, svarer en annen på spørsmål om vedlikeholdet.

- Illustrerer problemet

Økonomiprofessor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI peker på at det er en sammenheng mellom hoffets vedlikehold av eiendommene og størrelsen på kronprinsens inntekter.

- Når kronprinsen har inntekter fra utleie av eiendommer som hoffet har kostnader for å vedlikeholde, så illustrerer det problemet veldig godt, sier Kvaal til Dagbladet.

- Jo mer vedlikehold som er utført, desto bedre vedlikeholdt er eiendommen. Og desto mer penger kan kronprinsen leie den ut for, sier Kvaal.

<strong>PROFESSOR:</strong> Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI. Foto: BI
PROFESSOR: Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI. Foto: BI Vis mer

Kvaal har tidligere jobbet i Finansdepartementet, der han var avdelingsdirektør til 1998. Han har en doktograd i økonomi og regnskap.

Kvaal uttaler seg på bakgrunn av omtalen i media, der formuleringene i statsbudsjettene og hoffets pengebruk er lagt fram. Dagbladet har også lagt fram funnene i arbeidet med denne saken.

- Slik det er regulert i statsbudsjettet, skal ikke bevilgningen til Det kongelige hoff gå til drift og vedlikehold av de kongeliges private eiendommer. Både lønn og materialer som maling er å regne som driftsutgifter i denne sammenhengen, sier Kvaal til Dagbladet.

Statsviter og professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, har uttalt til Dagbladet at hoffet ved sitt vedlikehold bidrar til de kongeliges private formuer.

<strong>GRUNNLAG FOR DEBATT:</strong> Professor Frank Aarebrot sier det er grunnlag for debatt om hoffets vedlikeholdsarbeider på de kongeliges private eiendom. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix
GRUNNLAG FOR DEBATT: Professor Frank Aarebrot sier det er grunnlag for debatt om hoffets vedlikeholdsarbeider på de kongeliges private eiendom. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix Vis mer

- Hoffets vedlikeholdsarbeid på de kongeliges private eiendommer bidrar i praksis til at eiendommenes verdi, og de kongeliges formuer, holdes ved like eller øker. Det er enda et bidrag fra det offentlige til deres private gunst, og det er grunnlag for en debatt om denne typen arbeid, sa Aarebrot.

Dagbladet har siden april stilt Slottet en rekke konkrete spørsmål om kronprinsens utleievirksomhet, inntekter fra utleien og hoffets vedlikehold av de private eiendommene. Flere av spørsmålene ble ikke besvart direkte, eller svarene var lite detaljerte. Men onsdag kveld lettet Slottet på sløret om utleieinntektene og organiseringen av hoffets arbeid.

Utgifter for hoffet

Svarene kom i en epost fra kommunikasjonssjef Marianne Hagen. Der opplyser Slottet at det er en «skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for dagens praksis», som innebærer at «staben på Skaugum utfører administrasjon og vaktmestertjenester på utleieobjektene».

På Skaugum gård er det 11 boenheter som blir leid ut, opplyser Slottet.

- Hytta på Flatholmen leies ut. Her følges samme prinsipp som på utleieobjektene på Skaugum.», skriver Hagen videre.

Staben er ansatt ved hoffet og lønnes av de ordinære bevilgningene fra Stortinget. Slottets praksis innebærer at kronprins Haakon slipper å dekke lønnskostnadene for de løpende vaktmestertjenester og forvaltning av hans private eiendommer som leies ut.

Kongehuset har valgt denne praksisen til tross for at statsbudsjettet i 15 år har slått fast at det er de kongeliges apanasjer som skal dekke utgifter til «drift og vedlikehold av private eiendommer», mens bevilgninger til hoffet skal dekke offisielle oppgaver, egen drift og indre vedlikehold av tre statlige eiendommer (se faktaboks).

Hoffets stab tar også jobben - og lønnsutgiftene - med regnskapsføring for kronprins Haakons private enkeltmannsforetak, Skaugum Gård, som håndterer hans private næringsvirksomhet, inntekter fra utleie og landbruksarealene på Skaugum.

Dagbladet har spurt Slottet hvor mange arbeidstimer i året hoffets ansatte har brukt på vedlikeholdsarbeid, vaktmestertjenester og gartnerarbeid ved de sju private eiendommene, inkludert Skaugum.

Det har ikke Slottet gitt fullstendige opplysninger om. Timene er ikke registrert separat. Et anslag fra Slottet er at de ansatte tilknyttet staben på Skaugum brukte 15 arbeidsdager, tilsvarende tre vanlige arbeidsuker, til forvaltning og vedlikehold av de 11 utleieboligene der i fjor.

I tillegg utfører hoffet omfattende vedlikeholdsarbeider på den øvrige private boligmassen, gartnerarbeider og forvalter eiendommene.

Dagbladet har ikke fått en oversikt over hvilke løpende vedlikeholdsarbeider som er gjort av hoffet på utleieboligene, men Hagen nevner én oppgave fra i fjor.

<strong>HOFFSJEF:</strong> Hoffsjef ved Det kongelige hoff, Gry Mølleskog på Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
HOFFSJEF: Hoffsjef ved Det kongelige hoff, Gry Mølleskog på Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer

- I fjor gjorde de for eksempel radonmålinger og iverksatte nødvendige tiltak der det trengtes.

- Større arbeider utført av eksterne på utleieobjektene blir betalt av Kronprinsen privat, skriver Hagen.

Ved oppgraderinger av byggene, som utskiftning av vinduer, har hoffet gjort jobben, men arbeidstimene er refundert hoffet fra kronprinsens private midler i etterkant, skriver Hagen.

Dagbladet har ikke fått svar på hvor store pengesummer det er refundert for arbeidene. Det går heller ikke klart fram av Slottets årsberetninger, der slike refunderinger inngår i en sekkepost.

Millioninntekter til Haakon

- Hvor store inntekter har kronprinsen hatt fra utleien de siste årene?

- For utleieboenhetene på Skaugum var inntektene 1,4 millioner for 2015, skriver kommunikasjonssjef Hagen.

Her opplyser ikke Slottet og Hagen om inntektene fra en privat øy med hytte som kronprinsen leier ut på Sørlandet.

Dagbladet har ikke fått tilsvarende tall for tidligere år.

Slottet har i alle år vernet om de kongeliges private økonomi, men gir nå et glimt inn i store pengestrømmer som ikke er redegjort for i Slottets årsberetning eller andre offentlige kilder.

<strong>1,4 MILLIONER:</strong> Utleie på Skaugum ga 1,4 millioner i inntekter for kronprinsen i fjor. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
1,4 MILLIONER: Utleie på Skaugum ga 1,4 millioner i inntekter for kronprinsen i fjor. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Kronprinsens private enkeltmannsforetak Skaugum Gård er registrert i Brønnøysund, men leverer ikke regnskaper dit. Regnskapene er ikke offentliggjort av Slottet. Dermed har ikke Dagbladet kunnet ettergå opplysningene.

Slottet opplyser at kronprinsen i fjor valgte å bruke 1,2 millioner fra utleien til reinvesteringer i utleieobjektene og på utgifter til Skaugum Gård i fjor. Slottet opplyser ikke hvor de resterende inntektene på 200 000 kronene fra utleien tok veien.

Til tross for sterk kritikk fra flere stortingspolitikere og krav om en redegjørelse for pengebruken, sier Slottet at ingenting galt har skjedd.

- Vi er av den klare oppfatning at Det kongelige hoff forvalter midlene til Kongehuset på en ryddig, rasjonell og hensiktsmessig måte, og etter de forutsetningene Stortinget har satt, skriver Hagen til Dagbladet.

Men denne oppfatningen møter motbør på Stortinget. Forrige uke krevde Lundteigen (Sp) i Kontroll- og konstitusjonskomiteen at hoffet må slutte å gjøre vedlikehold på de private eiendommene, uten å fakturere de kongelige.

Lundteigen er en profilert monarkist, men understreket at kongehuset må følge Stortingets bevilgninger i statsbudsjettet.

Dagbladet sendte følgende spørsmål til Slottet forrige uke om bruken av bevilgningene:

- Hva synes Slottet om at Lundteigen mener kongehuset operer i strid med Stortingets intensjon?

Slottet har ikke besvart dette spørsmålet.

Leier ut øy og hytte

<strong>LEIES UT:</strong> Prisen var satt til 130 000 kroner i året da kronprinsens hytte på egen øy ble lagt ut i 2013. Hoffet vedlikeholder.
LEIES UT: Prisen var satt til 130 000 kroner i året da kronprinsens hytte på egen øy ble lagt ut i 2013. Hoffet vedlikeholder. Vis mer

I 2008 kjøpte kronprinsen øya Flatholmen på 26 mål med to hus, brygger og egen båtplass i Risør. Prisen var ni millioner kroner. Det er ikke tinglyst pant i eiendommen.

Siden den gang har hoffet vedlikeholdt feriestedet for kronprinsen.

Og hoffet har fortsatt å se til eiendommen etter at kronprinsparet startet å leie den ut for flere år siden.

Etter at de første leietakerne takket for seg, ble feriestedet på nytt lagt ut på Finn.no i 2013. I annonsen beskrives det slik: «Hytta ligger vakkert til ytterst i Risørs skjærgård. Stor naturtomt med svaberg og lagune med sandbunn.»

Prisen var da 130 000 kroner i året.

I annonsen var en driftskoordinator ved Det kongelige hoff oppført som kontaktperson. Slik forvalter hoffet utleien og sørger for vedlikehold av eiendommen uten lønnskostnader for kronprins Haakon.

Inntektene fra utleien går til kronprinsen.

- Flatholmen leies fortsatt ut, skriver Hagen til Dagbladet.

Dagbladet har ikke fått svar på hvor store utgifter hoffet har til vedlikeholdet av Flatholmen eller hvor mange arbeidstimer som er brukt.

Slottet opplyser at hoffet utfører «klargjøring for utleie», som blant annet består av «sesonginspeksjon» av hytta og klargjøring av en vanntank. Da en brygge på hytta ble revet bort av stormen vinteren 2014, var det personer med lønn fra hoffet som administrerte gjennoppbyggingen, opplyser Slottet.

Byggearbeidene ble gjort av eksterne, som en del av forsikringsoppgjøret.

Over 1,4 millioner skattefritt

Slottet opplyser ikke hvor store leieinntekter kronprinsen har fra Flatholmen i året. Annonsen oppga 130 000 kroner som pris, og i så fall dro kronprins Haakon inn godt over 1,5 millioner kroner i fjor på utleie av eiendommene sine.

Dersom leieinntektene fra Flatholmen er lavere, lander kronprinsen uansett på over 1,4 millioner.

Folk flest må bidra til fellesskapet når de har inntekter fra utleie av hytte og hus. Kronprinsen er fritatt skatt på inntekter og formue.

En av grunnene til at de kongelige er fritatt fra skatt, er at inntektene deres er ment å komme fra apanasjen staten bevilger. Kronprinsparet fikk utbetalt 9 millioner kroner i apanasje i fjor.

- Kryssubsidiering

Økonomiprofessor Jarle Møen ved Handelshøyskolen i Bergen har tidligere sagt til Dagbladet at Slottets praksis fører til at kostnadene i kongehuset ikke kommer korrekt fram av regnskapene.

<strong>UKJENT MED SLOTTES PRAKSIS:</strong> &nbsp;Martin Kolberg (Ap), leder av Kontroll-og konstitusjonskomiteen. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
UKJENT MED SLOTTES PRAKSIS:  Martin Kolberg (Ap), leder av Kontroll-og konstitusjonskomiteen. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

- Kryssubsidieringen fra hoffet til de kongelige privat blir ennå tydeligere når det bidrar til en inntektsstrøm for kronprinsen i form av leieinntekter, sier Møen.

- Utleieinntektene fra de private eiendommene tilsier at hoffet bør modernisere sin regnskapsføring slik at de får fordelt kostnadene riktig mellom den private delen og hoffets del av virksomheten. Det vil de være tjent med uavhengig av størrelsen på beløpene, sier Møen.

Hoffets arbeid med å gjøre kronprinsens regnskaper får heller ikke godkjentstempel av BI-professoren:

- Kostnaden ved å føre regnskaper for noe som leies ut er også driftsutgifter. Og slik Stortinget har formulert statsbudsjettet, skal ikke hoffet føre disse regnskapene for kronprinsen, med mindre han betaler tilbake det arbeidet har kostet hoffet fra sine private midler, sier økonmiprofessor Kvaal.

Utstrakt hemmelighold

En rekke forhold gjør det vanskelig å få innblikk i hvordan kronprins Haakon forvalter penger og hvor store inntekter og andre goder tronarvingen i realiteten mottar.

<strong>VIL ENDRE STATSBUDSJETTET:</strong> Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil endre statsbudsjettet for å gi de kongelige ryggdekning for praksisen.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
VIL ENDRE STATSBUDSJETTET: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil endre statsbudsjettet for å gi de kongelige ryggdekning for praksisen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
 • Kronprinsen er i motsetning til folk flest unntatt skatt på inntekt og formue, leverer ikke selvangivelse og finnes ikke i skattelistene.
 • Slottets årsberetninger redegjør ikke for hvilke private inntekter de kongelige har utover apanasjebevilgnigene fra Stortinget.
 • Kronprinsens enkeltmannsforetak Skaugum Gård har ikke levert regnskaper til Brønnøysund. Hoffet fører regnskapet og har ikke offentliggjort dem.
 • Slottet opplyser verken om de totale inntektene fra kronprinsens utleie av eiendom eller de totale kostnadene hoffet har til vedlikehold av eiendommene.
 • Årsberetningene skiller ikke mellom lønnsutgifter til hoffets vedlikeholdsarbeider på de statlige eiendommene, de private eiendommene og de private utleiede eiendommene.
 • Ingen deler av kongehuset, som koster over 450 millioner kroner i året over statsbudsjettet, er omfattet av offentlighetsloven.
Slottet valgte onsdag kveld å gi noen svar på en rekke spørsmål fra Dagbladet. Svarene var ikke uttømmende og flere spørsmål står fortsatt ubesvarte.

Les hele Slottets epost til Dagbladet her.

Les alle saker i Dagbladet i artikkelserien kongemakta (gammelt arkiv) her og (nytt arkiv) her.

Stortinget reagerte

Stortingsrepresentanter fra alle partiene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har opplyst til Dagbladet at de ikke har vært kjent med at hoffet vedlikeholder de kongeliges private eiendommer.

- Kongehuset har etablert en meget uheldig praksis, sa stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Dagbladet.

Lundteigen er saksordfører for komiteens bevilgninger til kongehuset. Han er en profilert monarkist, men understreker at kongehuset må følge Stortingets bevilgninger i statsbudsjettet.

- Slottet har ikke brukt pengene i henhold til Stortingets forutsetninger, sa Lundteigen.

Dagbladet har fått bekreftet at verken komiteleder Martin Kolberg (Ap) eller kollega Abid Raja (V) var kjent med praksisen.

- Denne pengebruken var helt ukjent for meg. Jeg kan ikke se at vi har fått informasjon verken i budsjettarbeidet eller på annen måte, som tilsier at dette var kjent for Stortinget eller kontrollkomiteen, sa stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Sanner vil endre statsbudsjettet

Statsråd Jan Tore Sanner sier til Dagbladet at han vil komme tilbake til Slottets praksis i statsbudsjettet for 2017. Der vil han lage en endring som gjør at de kongelige får ryggdekning for dagens praksis.

Dette sier statsbudsjettet:

Her er forutsetningene for Stortingets bevilgninger til kongehuset i 2016:

Post 01 Apanasje (til kongeparet):

Bevilgningen dekker personlige utgifter for H.M. Kongen og H.M. Dronningen, samt drift og vedlikehold av private eiendommer.

Post 01 Apanasje (til kronprinsparet):

Bevilgningen skal dekke kronprinsparets personlige utgifter, inkludert utgifter til diverse offisielle oppdrag, og til drift og vedlikehold av private eiendommer.

Post 50 Det kongelige hoff:

Bevilgningen dekker Kongehusets utgifter til offisielle oppgaver, drift av organisasjonen og mindre vedlikeholdsprosjekter (på de statlige eiendommene, red anm.). Bevilgningen skal også dekke utgifter til indre vedlikehold og utvikling av de statlige kongelige eiendommene: Det kongelige slott, Bygdø kongsgård (hovedhuset med sidebygning og park) og Oscarshall slott.

SKAUGUM GÅRD

Siden 2010 er det skilt ut seks eiendommer fra Skaugum hovedgård. To er solgt. På to andre bor nåværende og tidligere ansatte.

 • Solgt

Kirkeveien 95, kalt Bøssebakken, er 1,6 dekar* stor og ble skilt ut fra Skaugum i 2010. Solgt i 2015 for 6,9 millioner kroner på det private markedet.

Semsveien 186 er 1,3 dekar stor, ble skilt ut fra Skaugum i 2010. Solgt i 2011 for 5,2 millioner kroner på det private markedet.

 • Ikke solgt

«Fjelken»

Kirkeveien 99 er 2,1 dekar stor og har et bolighus og et uthus. Skilt ut i 2011. Ligger rett ved Kirkeveien og langt fra hovedbygget på Skaugum.

Semsveien

Semsveien 188 a til e er to dekar stor, har to bygninger med flere hybler. Eiendommen ble skilt ut i 2010. Den benyttes av flere personer tilknyttet Skaugum.

Semsveien 190 er 1,3 dekar stor, har et bolighus og et uthus og ble skilt ut i 2010. Tomta ligger langt vekk fra hovedhuset på Skaugum, nede ved Semsveien.

«Bråtan»

Tomta på 1,3 dekar har et fritidsbygg og to anneks. Den ble skilt ut i 2010. Tomta ligger et stykke inn på Skaugum gård. Det går vei opp fra et boligfelt.

Jorden på Skaugum er forpaktet bort. Kuene er solgt på auksjon.

* 1 Dekar er 1000 kvadratmeter.

Kilde: Kartverket og grunnbok-opplysninger.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer