Les de falske epostene

Her er de fire falske epostene Friedrich Griess har mottatt fra jusavdelingen ved Oslo politikammer. Griess har jobbet i Norge i fire år, og snakker godt norsk, derfor har korrespondansen skjedd på norsk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Date: Thu, 2 May 2002 15:01:50 +0200

From: 'Jusavdelingen' jusavdelingen@oslopolitikammer.com

Reply-To: jusavdelingen@oslopolitikammer.com

To: f.griess@griess.st1.at

Subject: Publisering av artikler under Lov om Opphavsrett av 12. mai 1961

Herr Griess,

I forbindelse med Deres publisering av oversatte artikler fra finanstidskriftet Kapital må jeg gjøre Dem oppmerksom på at nevnte artikler er underlagt Lov om Opphavsrett av 12. mai 1961.

Loven definerer opphavsrettens innhold som en enerett til å råde over verket ved å fremstille eksemplarer av det (fremstillingsretten), og å gjøre det tilgjengelig for allmenheten (spredningsretten).

Loven gir adgang til kopiering for privat bruk, samt sitatrett. Men beskyttelsen omfatter også bearbeidelse og oversettelse.

Vi må derfor be Dem om å fjerne artiklene fra Deres nettsted.

Med vennlig hilsen,

Jusavdelingen

Date: Thu, 13 Jun 2002 20:50:43 +0200

From: 'Jusavdelingen' jusavdelingen@oslopolitikammer.com

Reply-To: jusavdelingen@oslopolitikammer.com

To: f.griess@griess.st1.at

Subject: Ulovlig publiserte artikler

Herr Griess,

Det forekommer brudd på Lov om Opphavsrett av 12. mai 1961 på Deres nettside. Vi må gjøre Dem oppmerksom på at denne overtredelse gjelder artikler fra et stort antall norske aviser og tidskrifter. Vi må derfor be Dem ta bort slike artikler fra Deres nettsted.

Dette gjelder følgende aviser:

Aftenposten

Akershus Amtstidende

Bergens Tidende

Dagbladet

Lokalavisen Tønsberg

Sandefjords Blad

Stavanger Aftenblad

Tønsbergs Blad

Varden

Verdens Gang

og følgende tidskrifter:

Allers

Det Nye

Hjemmet

Vi Menn

Vi vil ellers oppfordre Dem til å vise aktsomhet ovenfor denne Lov om Opphavsrett ved publisering av artikler på Deres nettsted i fremtiden. Loven har mange paralleller med lignende lovgivning i Deres eget land samt i den Europeiske union og er således ikke noe særnorskt fenomen.

Med vennlig hilsen,

Jusavdelingen

Date: Mon, 17 Jun 2002 19:55:17 +0200

From: 'Jusavdelingen' jusavdelingen@oslopolitikammer.com

Reply-To: jusavdelingen@oslopolitikammer.com

To: Friedrich Griess f.griess@griess.st1.at

Subject: Re: Ulovlig publiserte artikler

Herr Griess,

Vi har registrert at De har etterkommet vår anmodning om fjerning av ulovlig publiserte artikler.

Vi ønsker å poengtere at denne henvendelse ikke er kommet til stand på initiativ fra organisasjonen Den Kristne Menighet, også kalt Smiths Venner.

Med vennlig hilsen,

Jusavdelingen

Subject: Ytterligere pålegg

Date: Sat, 14 Sep 2002 15:31:50 -0700

From: 'Jusavdelingen' jusavdelingen@oslopolitikammer.com

Reply-To: jusavdelingen@oslopolitikammer.com

To: f.griess@griess.st1.at

Herr Griess,

Viser til tidligere anmodning om fjerning av norske artikler på Deres nettsted. Deres publisering av artikler, på originalspråk og/eller i oversatt form, strider mot Lov om Opphavsrett av 12. mai 1961.

Loven definerer opphavsrettens innhold som en enerett til å råde over verket ved å fremstille eksemplarer av det (fremstillingsretten), og å gjøre det tilgjengelig for allmenheten (spredningsretten).

Vi vil også påpeke at sitatretten er begrenset og at tolkningen om en publisering er et sitat eller ikke, kan være aktuelt å prøve for domstol.

Artikler som vi reagerer på er fremst fra norske aviser og tidsskrifter som A-Magasinet, Tønsbergs Blad, TV2, Aftenposten, Allers, Bergens Tidende, Hjemmet, Det Nye, Vi Menn, samt referat fra sendingen Argus, reportasjer fra NRK, etc. Vi ser at publisering gjøres på adressen http://griess.st1.at/sf.htm på Deres nettsted. Vår liste over publikasjoner er ikke komplett, og De pålegges hermed å fjerne samtlige artikler og sitater som kan stride mot norsk Lov om Opphavsrett.

Vi ser i tillegg at det er publisert artikler fra Berlinske Tidene på siden http://griess.st1.at/tvind/default.htm. Vi må også be Dem fjerne disse eftersom Berlinske Tidene er et tidskrift som er eiet av et norsk aviskonsern.

I tillegg reagerer vi sterkt på at De sannsynligvis også publiserer annet copyright-beskyttet materiale på nettstedet, fra andre kilder enn norske, som tydelig viser at De ikke tar Copyright lovgivning alvorlig. Det er i hovedsak snakk om Danske, Tyske, Nederlandske og Østerrikse artikler. Vi har ikke mandat til å pålegge Dem å fjerne disse, ettersom originalpublisering er gjort i et område som er utenfor vår jurisdiksjon, men vi vil oppfordre Dem om å endre Deres policy med hensyn til publisering av artikler. Det kreves forhåndstillatelse.

Med vennlig hilsen,

Jusavdelingen