Lesbisk kjærlighet tvinger fram gamle overgrepssaker

Bistandsadvokaten og psykiateren har opptrådt i samme overgreps- og traffickingsaker. Men var de kjærester den gang?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Seinhøsten 2006 ble en 66-årig mann dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot tre unge jenter, som ble tilkjent til sammen 1,3 millioner i erstatning og oppreisning.

Hovedforhandlingen i saken foregikk i Borgarting lagmannsrett fra 21. til 28. november 2006. Den profilerte bistandsadvokaten og psykiateren flyttet sammen noen måneder senere og kjøpte felles bolig.


Dokumenter fra Statens kartverk viser at de to kvinnene fikk tinglyst overtakelse av et hus til drøyt fem millioner kroner 4. juni 2007.

Fører bevis

Advokat Bjørn Haugen, som forsvarte den tiltalte, har varslet gjenopptakelseskommisjonen at han vil føre bevis for at bistandsadvokaten og psykiateren hadde et kjærlighetsforhold, og dermed ikke burde utført sine rettslige oppgaver. Det statlige kontoret for voldsoffererstatning er orientert om gjenopptakelsesbegjæringen.

- Jeg kan bekrefte at vi har begjært gjenopptakelse på vegne av min klient. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier advokat Bjørn Haugen til Dagbladet.

66-åringen anket dommen til Høyesterett, som avslo videre rettsbehandling.

I gjenopptakelsesbegjæringen er det lagt vekt på at psykiatrisk sakkyndig legger premissene for erstatnings- og oppreisningsnivået, samt straffeskyld og straffeutmåling, ved sin bedømmelse av ofrenes helsesituasjon. Og at det dermed oppstår en klar habilitetssituasjon overfor ofrenes bistandsadvokat.

LESBISK RETTSDRAMA: Var den kvinnelige bistandsadvokaten kjæreste med den sakkyndige psykiateren da overgrepssaken gikk for retten? Det må gjenopptekelseskomitéen nå vurdere. Foto: SCANPIX
LESBISK RETTSDRAMA: Var den kvinnelige bistandsadvokaten kjæreste med den sakkyndige psykiateren da overgrepssaken gikk for retten? Det må gjenopptekelseskomitéen nå vurdere. Foto: SCANPIX Vis mer

- Retten må kunne stole på de sakkyndige

- Av hensyn til de fornærmede i saken ønsker verken bistandsadvokaten eller psykiateren å gi noen kommentarer til media, sier advokat Tone Monclair på vegne av de kvinnelige samboerne.

- Kommisjonen for gjenopptakelse vil få all den informasjon den måtte finne nødvendig i forbindelse med saken, sier Monclair.

- Hvis saken skulle bli gjenopptatt, vil det være forferdelig for ofrene. Det er jo dem det går ut over, som da nok en gang må i retten, sier Harald Stabell, leder for Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess

- For retten er det uhyre viktig at habilitetsreglene blir fulgt til punkt og prikke. Det er selve grunnlaget for en rettferdig rettergang. Sakkyndige er innkalt som eksperter, som retten må kunne stole på. Objektiviteten er avgjørende, fordi den sakkyndiges konklusjoner kan få avgjørende betydning for utfallet av straffesaken.
 

- Hvis opplysninger er underslått, og habilitetskravet ikke er ivaretatt, er det kritikkverdig og meget uheldig, sier Harald Stabell.

Traffickingsaker

Dagens Medisin reiser i dag spørsmål om også andre saker der det kvinnelige paret har vært aktører, må vurderes gjenopptatt

Avisa trekker i denne forbindelse fram den såkalte «Albanerliga-saken», der to albanske menn var tiltalt for grov menneskehandel og tre trøndere var anklaget for hallikvirksomhet. Saken pågikk i Trondheim høsten 2006.

Lesbisk kjærlighet tvinger fram gamle overgrepssaker

Advokat Arve Opdahls klient ble dømt for hallikvirksomhet.

- Det er min klient som må ta en avgjørelse på om han eventuelt ønsker saken gjenopptatt, og jeg vil informere ham om disse opplysningene. Men nå må vi se hva gjenopptakelseskomiteen avgjør, sier Opdahl til Dagens Medisin.

Også advokatfirmaet Staff vil følge gjenopptakelsesbehandlingen nøye.

- Jeg har hatt den aktuelle psykiateren og bistandsadvokaten i to omfattende straffesaker, begge traffickingsaker, sier advokat Joar Berg Henjum til Dagens Medisin..

Han sier han må vite mer om forbindelsen mellom de to før han eventuelt går videre med saken.