Lesbiske preste-Siri bøyde av

HAMAR (Dagbladet :på nettet): Biskop Rosemarie Køhn ga sin lesbiske venninne valget: Enten måtte hun godta permisjon fra prestejobben - eller få sparken fra kirken. I dag valgte kappelan Siri Sunde å bøye av.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sunde skal jobbe som konsulent for Køhn i et år. I mellomtiden håper venninene at kirkens lærenemnd vil akseptere lesbiske prester.

- Jeg har rett til stillingen etter loven, og kunne muligens vunnet en rettssak. Men min biskop ønsker en lengre tenkepause. Derfor har jeg valgt den nest beste løsningen, som på en måte samtidig er den beste.

Slik forklarte Siri Sunde at hun bøyer av fra det massive presset fra de konservative kreftene innenfor Den norske kirke.

Håpløst dilemma

Biskop Rosemarie Køhn var stilt ovenfor et umulig dilemma. Både kirkemøtet og bispemøtet vedtok at det ikke var plass til homofile og lesbiske prester i kirken. Køhn har flere ganger uttrykt sin dype uenighet med vedtakene.

Samtidig inngikk en av hennes nyansatte prester, Siri Sunde, partnerskap 28. juni i år. Dermed ble biskop Køhn tvunget til enten å gå imot sine egne prinsipper og gi Sunde sparken eller å bryte med vedtakene innenfor kirken og la Siri Sunde fortsette i kapellan-stillingen på Nordre Land utenfor Gjøvik.

Køhn valgte å utsette avgjørelsen. Sunde har for tiden permisjon fra stillingen som kapellan. Permisjonstriden utløp i dag.

Frykt

- Jeg er redd for å bli betraktet som egenrådig, sa Rosemarie Køhn på en pressekonferanse i Hamar i dag.

- Hvis jeg setter meg ut over vedtakene i kirkens demokratiske organer kan det forverre de homofiles situasjon i kirken. Det er tross alt åpnet for at homofile og lesbiske kan inneha ikke-vigslede stillinger. Jeg ønsker ikke å bidra til at flere tilsettingsorganer i kirken blir enda mer forsiktige med å ansette homofile og lesbiske eller at flere biskoper skal reservere seg i frykt for konsekvensene, sa Køhn.

Kjøper tid

Hun har tilbudt Siri Sunde et års permisjon fra prestestillingen for å kjøpe seg ekstra tid. I permisjonstiden skal Sunde virke som konsulent i Køhns nære krets av medarbeidere. Siri Sundes jobb går ut på «arbeid overfor skole/høgskole-kirke, tilrettelegging av kirkelig arbeid overfor psykisk utviklingshemmede, saksbehandling for biskopen.»

Nå håper Køhn og Sunde at lærenemnda i kirken vil gi de to venninnene godt vær. Kirkens høyeste teologiske organ vil etter alt å dømme ta opp saken i løpet av 1998.

Melder seg ut

- For mange homofile og lesbiske har det allerede gått alt for langt. Mange har meldt seg ut av kirken, sier Siri Sunde.

- Men arbeidet vi har gjort har allerede båret frukter. Og det står en instans igjen. Lærenemnda har det øverste teologiske ansvaret, og jeg er glad for at saken kommer dit, sier Sunde.

Bare kirkeminister Jon Lilletun har myndighet til å gi Sunde sparken. Han har tidligere bedt Sunde om å si opp jobben sin.

</B>UTSETTES: </B>Biskopen ga i dag Siri Sunde forlenget permisjon og tilbud om arbeid som konsulent i Hamar bispedømme i påvente av lærenemndas vurdering.