Lettere å avlive hunder

Det nye forslaget til hundelov gir deg rett til å avlive eller skade en hund hvis du opplever den som truende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge skal for første gang skal få en egen lov om hunder og hundehold - og et høringsnotat er sendt ut til over 600 instanser og foreninger landet rundt. Et av ankepunktene mot dagens lovverk er at bufe har bedre rettsbeskyttelse etter angrep og bittskader fra hund enn mennesker. Ifølge lovutkastet fra statsråd Hanne Harlem skal mennesker og dyr stilles rettslig likt.

Kan skytes

Det betyr at hunder som truer, jager eller er i ferd med å angripe dyr eller mennesker, kan skytes, hvis dette ikke framstår som utilbørlig ut fra faren hunder representerer og forholdene ellers, som det heter. Løshunder i utmark og på landbrukseiendommer kan grunneier avlive på stedet dersom han vurderer risikoen som vedvarende.

Vurderingen av hva som er truende, jaging eller angrep er tilsynelatende opp til avliveren selv.

4000 bitt

En hund som har angrepet eller skadd folk og dyr, kan kreves avlivet ved begjæring til namsretten. 4000 mennesker blir hvert år bitt av hunder, slik at de må til sykehus eller legevakt for behandling, viser tall fra en Justisdepartementet.

- Sett i forhold til det totale antall saker der hunder biter folk, må det kunne bli lagt til grunn at det er svært få saker der det blir krevd avliving, og enda færre saker som ender med at hunden blir avlivet etter beslutning fra offentlig myndighet, skriver departementet i høringsnotatet.

Det er Stortinget som har bedt departementet om å foreta en gjennomgang av praksis rundt bestemmelsene om avliving av hund etter kamphundloven og tilsvarende regler - og eventuelt komme med forslag til lovendringer for å sikre tilstrekkelig adgang til å avlive hunder.

- Det nye lovforslaget er en samordning av en god del av de lovene som regulerer hundehold i dag, med en del endringer, sier lovrådgiver Atle Torvund i Justisdepartementet.

Lovforslaget er nå sendt ut på høring til over 600 forskjellige instanser, go høringen ventes å vare i et halvt år.

Lovforslaget

Enhver kan etter den nye loven avlive en hund dersom de vurderer hunden som truende, jagende eller blir angrepet av den.

Forslagets paragraf sju sier: For å redde folk eller dyr fra en truende, jagende eller angripende hund, kan hunden om nødvendig skades eller avlives av enhver.

Dette kan skje såframt dette ikke framstår som utilbørlig ut fra faren eller forholdene ellers. Hunder som jager eller angriper husdyr kan «enhver alltid avlive på stedet dersom den lett ikke lar seg oppta».

Hunder som går løse kan avlives av politiet på stedet dersom den ikke lar seg oppta. Går hunden løs i utmark eller på landbruksområder, kan også grunneier, fester eller forpakter la den avlive. Vilkårene for avliving er at løshunden utgjør en vedvarende risiko for mennesker eller dyr.

<B>REISER BUST:</B> Marianne Øyen i Hundeomplasseringen i Oslo og datteren Charlotte (11), og hundene Rusken, Vesla og Cindy reiser bust mot det nye lovforslaget.