Lettere å miste førerkortet etter 1. juli

Når skjerpes ordningen med prikkbelastning slik at det blir lettere å miste førerkortet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra samme dato trer flere lovendringer og bestemmelser i kraft, og muligheten for å avgi stemme foran kommunevalget åpnes.

Nye regler gjør det dyrere å bygge boliger og handle digitale varer fra utlandet.

Far og barn Den perioden far kan få støtte for å være sammen med nyfødte, den såkalte fedrekvoten, utvides fra 10 til 12 uker fra 1. juli Samtidig utvides den totale støtteperioden ved barnefødsler fra 46 til 47 uker ved 100 prosent inntektsdekning og fra 56 til 57 uker ved 80 prosent dekning.

Fedrekvoten ble innført i 1993 for at far skulle være mer sammen med barnet det første leveåret. Den er gradvis utvidet fra fire uker i begynnelsen til 12 uker fra nå av. Samtidig med utvidelsen blir også reglene endret slik at flere får rett på fedrekvote.

Dyrere å handle digitalt Det blir 25 prosent dyrere å kjøpe digital musikk, bøker, spill osv. fra utenlandske leverandører etter 1. juli fordi slike kjøp blir momsbelagt. Dette ble bestemt under behandlingen av statsbudsjettet i fjor høst.

De utenlandske selskapene som selger digitale produkter til forbrukere i Norge får ansvaret for å kreve opp momsen. Skatteetaten har opprettet en nettside der utenlandske leverandører kan registrere seg. Momsen de krever inn skal betales til staten hver tredje måned. Staten regner med å tjene 150 millioner kroner på dette på årsbasis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da forslaget ble lagt fram i fjor høst, begrunnet finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) det med at norske og utenlandske leverandører skulle behandles likt for å unngå konkurransevridning.

Nye forskrifter for hus Fra 1. juli er det påbudt å legge en radonmembran under nybygg med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området.

Radon er en radioaktiv gass i berggrunnen som kan forårsake kreft. Membranen skal hindre at den siver inn i boligen.

Plan- og bygningsloven har vært under revisjon mange ganger gjennom årene. I 2008 ble en ny lov vedtatt, og den settes i kraft bit for bit. I fjor trådte en stor del av loven i kraft og 1. juli i år blir det en del nye endringer.

Valget i gang Høstens kommune- og fylkestingsvalg starter 1. juli ved at de som skal oppholde seg utenlands kan avgi stemme fra den datoen.

Dagen før, 30. juni, er avgjørende for hvor stemmen skal gjelde. Dersom en flyttemelding er kommet fram til folkeregisteret senest 30. juni, vil stemmen telle i den nye kommunen. Kommer den dagen etter, gjelder stemmeretten i den gamle kommunen. Men selve stemmegivningen kan skje i hvilken kommune som helst.

Strengere mot ungdom Regjeringen vedtok i vår å skjerpe ordningen med prikker i førerkortet for grove feil i trafikken.

Det skal fortsatt være slik at åtte prikker over tre år fører til tap av førerkort i seks måneder. Men det blir lettere å få flere prikker, særlig for ungdom.

Overtredelser som gir to prikker i dag vil fra 1. juli gi tre prikker, og ungdom som nylig har tatt førerkortet vil få dobbelt antall prikker for hver overtredelse.

Dessuten skal politiet utdele prikker for flere forseelser, blant annet for liten avstand til kjøretøyet foran, kjøring i sperreområde og manglende sikring i bilen.

(NTB)