Lettskremt professor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Janne Haaland Matlary skriver i sitt innlegg i gårsdagens Dagbladet at hun er skremt av en leder her i avisa. Det er ikke lett å skjønne hva som skremmer. Men hun liker ikke abortloven, fordi hun mener at den strider mot menneskerettighetene. Det er riktignok en konsekvent lesning av menneskerettighetene som ender i et slikt syn, innrømmer Matlary, og vi andre er da formodentlig ikke konsekvente, siden vi mener at både menneskerettighetene og abortloven kan gjelde samtidig.
  • Matlary må selvsagt ha sin mening om dette, akkurat som Dagfinn Høybråten, som hun forsvarer. Men verden er mer komplisert enn Matlary liker å tro. For i den virkelige verden er ikke abortspørsmålet et spørsmål om det skal være tillatt eller ikke. Vi hadde en meget restriktiv abortlov i Norge, abort var ikke tillatt. Men realiteten var at det ble utført aborter likevel, av kloke koner - og ukloke menn - for alt vi vet. Ja, tallet på aborter var antakelig like stort da som etter at abort ble tillatt, først med nemndbehandling, seinere som en rett for den gravide. I det praktiske liv og i vårt sekulariserte samfunn er derfor abortkampen en strid om hvem som skal ta avgjørelsen. Slik sett er Matlary både med sine teologiske og sine naturrettslige betraktninger utenfor den reelle verden.
  • Spørsmålet om abort er heller ikke en sak som bare debatteres på seminarer, slik den lettskremte Matlary åpenbart tror. Selvsagt kan vi debattere i det vide og brede om når livet starter, og hvilke lover som går foran når det er motstrid mellom dem. Ikke desto mindre er våre politikere nødt til å fatte vedtak som binder oss andre. Professor Matlary belærte oss om de gamle grekere og demokratiet i sin første artikkel. Men folkestyre består blant annet i at beslutninger skal være forankret i flertallets syn. Kristelig Folkeparti ønsker å endre abortloven, nå også med prokuratorknep - et grunnlovsforslag om retten til liv, slik Dagbladet viste i går. Dagfinn Høybråten vil innskrenke kvinnenes rett til å bestemme. Det er i strid med flertallets syn. Vi er imot KrFs politikk, og ønsker å bekjempe den. Det er vel det Matlary «vart skræmt» av.