- VÅR VIKTIGSTE VERDI: - Jeg mener at vi som er homofile aldri hadde nådd i vår kamp for like muligheter, hvis vi ikke hadde stått på skuldrene på kvinnekampen, sier Bent Høie (t.v.) som er har vært gift med Dag Terje Klarp Solvang i 17 år. Nå vil han ruste innvandrerkvinner til å ta del i norsk likestilling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
- VÅR VIKTIGSTE VERDI: - Jeg mener at vi som er homofile aldri hadde nådd i vår kamp for like muligheter, hvis vi ikke hadde stått på skuldrene på kvinnekampen, sier Bent Høie (t.v.) som er har vært gift med Dag Terje Klarp Solvang i 17 år. Nå vil han ruste innvandrerkvinner til å ta del i norsk likestilling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Bent Høie om norske verdier:

- Likestilling er vår viktigste verdi

Likestilling mellom kvinner og menn er en forutsetning for all framgang, mener helseminister Bent Høie (Høyre). Nå vil han ruste innvandrerkvinner for å ta del i den norske likestillingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I sommer har diskusjonen gått blant politikerne om hva som er norske verdier. Nå melder helseminister Bent Høie seg på i debatten. Han mener likestilling er den viktigste norske verdien.

- Selv om dette ikke er særnorsk, mener jeg likestilling mellom kvinner og menn er den aller viktigste verdien i vårt samfunn, sier Bent Høie til Dagbladet.

Ifølge Bent Høie er likestilling en forutsetning for all framgang i samfunnet.

- Det er etter min oppfatning den viktigste faktoren for økonomisk framgang, og det er en forutsetning for et åpent og liberalt samfunn. Vi hadde heller aldri fått en åpen og liberal kirke i Norge uten kampen for kvinnelige prester og biskoper, mener Høie.

Viktig for homobevegelsen

Han knytter likestilling opp også mot kampen for homofiles rettigheter.

- Jeg mener at vi som er homofile aldri hadde nådd fram i vår kamp for like muligheter, hvis vi ikke hadde stått på skuldrene på kvinnekampen, sier helseministeren, som er gift med høyrepolitiker Dag Terje Klarp Solvang.

- Homobevegelsen som kom til uttrykk på 70-tallet, var mulig fordi kvinner hadde tatt noe av den samme kampen tidligere. I et samfunn som er mannsdominert og dominert av gamle maktstrukturer, vil verken kvinner, homofile, eller andre minoriteter får utnyttet sine muligheter, tror Høie.

STRENGE MINISTRE: Én dame blir oftere og oftere sammenlignet med Sylvi Listhaug, Danmarks innvandrings- og integreringsminister Inger Støjberg. På besøk i Oslo tok de to ministrene seg en runde på Grønland, og forklarte hvordan det er å «stå sammen i stormen». Reporter: Torun Støbakk / Video: Anna Näumann Vis mer

Han vil nå hjelpe innvandrerkvinner til å ta del i den norske likestillingen.

Empowerment

- Vi vil at det skal etableres et obligatorisk empowerment program for kvinner i introduksjonsprogrammet for flyktninger, sier Høie.

«Mynddiggjøring» er den direkte oversettelsen på empowerment .

Ifølge Høie skal programmet bygge på familieveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP), men tilpasses minoritetskvinner. Dette skal være prøvd ut hos blant annet organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

- En tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og situasjon og styrker deres muligheter til å mestre egne liv. Målet er å ruste kvinnene til å mestre sine egne roller og leve som likestilte kvinner, sier Høie.

- Plikt

I dag er det bare norskopplæring som er en obligatorisk del av kommunenes introduksjonskurs for nyankomne flyktninger.

Men Høie mener likestilling er så viktig at det bør gjøres obligatorisk.

- Kvinner som kommer hit opplever ofte at de får en svekket rolle i samfunnet og familien. Det skjer selv om de kommer fra et land der det er mindre likestilling enn her, fordi de sosiale strukturene som gir henne makt i hjemlandet ikke fungerer på samme måte. Samtidig kommer hun til et land der det forventes at hun skal være likestilt med mannen.

- Vi har en plikt til å få innvandrerkvinner til å lykkes, mener Høie.

- Hvis vi lykkes bedre slik at kvinnene kommer ut i arbeidslivet, vet vi at det vil være viktig blant annet for å bekjempe fattigdom som er knyttet opp mot innvandring.

Om regjeringen får fortsette etter høstens valg, er dette noe de vil gå i gang med med en gang, ifølge Høie.

- Vi vil selvfølgelig utvikle programmet ved å spille på lag med de som har prøvd ut dette, sier Høie.

- Uheldig

Daglig leder Linda Noor i den minoritetspolitiske tenketanen Minotenk, ser flere problemer med helseministerens forslag.

- Det første jeg tenker er at det er uheldig at dette skal være bare for kvinner. For at kvinner skal kunne delta i jobb og samfunn er de avhengig av at mannen er med å bidra på hjemmefronten, sier hun.

Ifølge Noor finnes det alt flere liknende kurs som bare er for kvinner, blant annet i regi av Nav.

- Historiene herfra er at kvinnene som er der nesten sovner ved pulten fordi de er så overarbeidet. Det er ikke slik at fordi de blir satt i et slikt kurs, vil mennene på mirakuløst vis begynne å ta seg av hjemmet. Det er fortsatt kvinnene som får barna av gårde på skolen, lager matpakker og gjør omsorgsoppgavene, sier Noor.

- I verste fall kan dette forsterke forskjellene. Det virker som om kvinnene indirekte skal få bedre kompetanse på oppdragelse av barn. Et slikt program vil ha minst like stor verdi om det brukes overfor menn.