Likestillingsombudet kritiserer studielån-forsøk

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Likestillingsombud Anne Lise Ryel kritiserer forsøket med nedskrivning av studielån for kvinner i Indre Namdal. Men ordningen blir innført fra årsskiftet til tross for Likestillingsombudets påstand om at Kommunal- og regionaldepartementet dermed bryter likestillingsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad gjorde det i romjula klart at forsøket settes i verk fra årsskiftet, med en prøvetid på to år. Ordningen skal gjelde yrkesaktive kvinner som bor i Indre Namdal, eller som ønsker å flytte til denne regionen i Nord-Trøndelag. Disse kvinnene får studielånet nedskrevet med 8.250 kroner.

Gjentatt kritikk

Likestillingsombudet kritiserte ordningen tidligere i høst, og gjentok kritikken like før jul etter å ha fått en redegjørelse fra departementet.

- Distriktspolitiske tiltak med sikte på å opprettholde en bosetting er etter min mening positivt både for kvinner og menn. Departementet har imidlertid ikke redegjort for de likestillingsmessige konsekvensene av å ettergi studiegjeld bare for kvinner i Indre Namdal. Det er heller ikke redegjort for på hvilken måte den ulike behandling vil fremme likestilling mellom kjønnene. Likestillingslovens vilkår for å behandle kjønnene ulikt er derfor etter mitt syn ikke oppfylt, skriver Anne Lise Ryel i et brev til Kommunaldepartementet.

Hemmer likestilling

Likestillingsombudet mener at ettergivelse av studielån til kvinner, men ikke til menn, er «åpenbar forskjellsbehandling av kjønnene». Ryel påpeker at dette likevel kan være tillatt dersom forskjellsbehandlingen fremmer likestilling mellom kjønnene.

Men det mener Likestillingsombudet ikke er tilfelle i denne saken.

- Slik prosjektet beskrives, kan det se ut som om bosettingspolitikken er det vesentligste argumentet. Tiltak for å få kvinner med høy utdanning til å bosette seg, uten at det samtidig gis et godt tilbud om utdanningsrelevant arbeid, kan ikke sies å fremme likestilling mellom kjønnene. Tvert imot vil et tiltak for å fremme kvinners bosetting, kombinert med eventuell mangel på relevant arbeid, kunne føre til at de aktuelle kvinnene ikke blir yrkesaktive, noe som igjen hemmer, mer enn fremmer likestillingen i regionen, skriver Anne Lise Ryel.