Likevel endringer i boligskatten

Senterpartiet sikrer trolig flertall for et forslag om å sette tak på hvor høy ligningstakst boliger skal ha.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Partileder Odd Roger Enoksen vil i dag be sitt parti støtte et forslag fra Høyre om å fastsette at den øvre grensen for ligningsverdi skal være 30 prosent av markedsverdien, melder NRK.

Forslaget støttes også av Fremskrittspartiet og Venstre.

Bedre system

- På bakgrunn av at vi ikke klarte å komme til enighet om et bedre takseringssystem, vil et slikt forslag være med og utjevne noen av de verste ujevnhetene i dagens skattesystem, sier Enoksen.

Forslaget vil virke slik at den som har en takst på boligen som er høyere enn 30 prosent av markedsverdien skal kunne klage til ligningsnemnda i kommunen. Stortingsflertallet vil pålegge ligningsnemndene å senke takstene og dermed skatten.

Ikke enige

Under debatten i går klarte ikke partiene i Stortinget å bli enige om et nytt boligskattesystem selv om hele Stortinget mener dagens system er tilfeldig og urettferdig.

Debatten viste at partiene har sterke ønsker om å få til et nytt system for boligskatten, men ingen klarte å finne fram til løsninger et flertall kunne slutte seg til.

Sp ville ikke signalisere hvordan partiet ville stille seg til Høyres forslag, men i løpet av kvelden bestemte partilederen seg for å støtte det.

Hard tone

Det haglet med utspill og påstander under debatten i Stortinget.

Alle de ikke-sosialistiske partiene kritiserte Arbeiderpartiet for å ha forlatt det forliket partiet inngikk med Senterpartiet i 1997. Sp sto alene om å støtte dette forslaget.

- Etter mitt syn er det ikke Sp som har skiftet standpunkt, sa saksordfører Valgerd Svarstad Haugland.

Hun mente Ap ikke hadde utvist godt politisk håndverk og spurte om partiet egentlig ønsker å beholde dagens system.

Enoksen beklaget at Ap hadde forlatt forliket fra 1997 som ville sikre at ni av ti boligeiere ville slippe boligskatt.

- Det er derfor med skuffelse jeg må registrere at regjeringen etter denne avtalen legger fram et forslag som innebærer at seks av ti boligeiere må betale skatt med en samlet lettelse på en milliard kroner, altså 2,7 milliarder kroner mindre enn det som lå til grunn for forliket, sa han.

Støtt oss

Aps Britt Hildeng oppfordret mellompartiene til å slutte seg til et kompromissforslag partiet fremmet sammen med SV.

- Det fire år gamle forliket har vist seg vanskelig å følge opp i konkrete regler, og Aps forslag er en modifisert modell, mente hun.

- Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, men vi har beklageligvis ikke kommet til enighet med de partier som står oss nær når det gjelder boligskatt. Jeg håper ett eller flere av mellompartiene vil støtte forslaget fra Ap og SV subsidiært, sa Hildeng.

Høyre og Fremskrittspartiet som begge er imot fordelsbeskatning på boliger, avviste i debatten å støtte Sps forslag til tross for at de ifølge Sp-leder Odd Roger Enoksen dermed vil kunne følge opp sine løfter om skattelettelse.

- Hvorfor skulle vi støtte et system vi er imot, spurte Høyres Per-Kristian Foss.

Det eneste stortingsrepresentantene klarte å samle seg om mandag var et forslag om at regjeringen må legge fram en opptrappingsplan med statlig finansiering av billige utleieboliger, studentboliger og lavinnskuddsboliger i statsbudsjettet for neste år.

(NTB)