... likevel er de politiske fiender

De har svært lik bakgrunn, men er som hund og katt politisk. Dagbladet tok med seg Arbeidspartiets Saera Khan (22) og Høyres Afshan Rafiq (26) på kafé til valgkampduell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Afshan framstår som den skoleflinke, høflige og kultiverte. Saera kan også leksa si, men legger ikke bånd på seg. Tvert imot.

Afshan: - For meg er det viktig å kjempe for toleranse for forskjeller. Jeg vil få slutt på Aps framstilling av minoriteter som andreklasses innbyggere.

Afshan ønsker å være en «brubyggerpolitiker».

Saera: - Men det er jo et faktum at innvandrere som gruppe sliter både på arbeidsmarkedet og boligmarkedet, ja, med dårligere levekår. Det vil ikke bli noe bedre med Høyre-politikk!

Kontantstøtten

Saera: - Ta kontantstøtten, for eksempel. Den må vekk, den bidrar bare til å holde kvinner unna arbeidslivet, ikke minst kvinner med innvandrerbakgrunn. Den fører til at innvandrerbarn ikke kan norsk når de begynner på skolen. Det vi trenger er rimelige barnehager! Det er merkelig at en moderne ung kvinne kan være for kontantstøtte!

Saera Tithi Khan

Alder: 22 år

Aktuell: 6. plass på Oslo Aps stortingsliste. Kommer ikke inn med dagens målinger, men kan bli fast vara hvis Ap fortsetter i regjering.

I dag: Oslo bystyre, helse- og sosialkomiteen.

Bakgrunn: Født i Norge. Foreldre fra Bangladesh. Storesøster til to brødre.

Yrke: Studerer sosialøkonomi.

Afshan: - Kontantstøtten må videreføres fordi den sikrer alle barnefamilier en reell valgfrihet. Hvorfor skal foreldre som ønsker en annen omsorgsløsning enn en ordinær barnehageplass for sitt barn fratas retten til det? Mange innvandrerkvinner føler det naturlig å ha barna hjemme mens de er så små. At innvandrerbarn ikke kan norsk før skolestart, er et alvorlig problem som Høyre lenge har kjempet alene om.

Sykelønn

Saera er også bestyrtet over at Høyre vil kutte 20 prosent av sykelønnen.

Saera: - Tenk deg en hjelpepleier som har hardt fysisk arbeid, og som blir syk. Hun kan tape over 30000 i året på det! Er det sosial rettferdighet?

Afshan : - Saera bruker feil tall. En skatteyter som får redusert sin inntekt med 30000 kroner fra et nivå på 300000 kroner vil med Høyres forslag få redusert sin skatt med 12225 kroner. Dermed blir inntektstapet etter skatt 17775 kroner eller ca. 1400 kroner pr. måned. Hjelpepleieren til Saera vil dessuten nyte godt av lavere skatter og avgifter.

Saera: - Ikke bli hysterisk da, Afshan! Forresten, når skal dere tallfeste de gigantiske skatte- og avgiftslettelsene? Høyre-folk kommer jo stadig med ulike beløp. 78 milliarder er jo ikke lite akkurat. Sju prosent av BNP, det er jo helt vanvittig.

Afshan Rafiq

Alder: 26 år

Aktuell: 5. plass på Oslo Høyres stortingsliste. Partiet har i dag fire representanter fra Oslo. Kommer inn hvis Høyre gjør et like godt valg som i 1999.

I dag: Sitter i Oslo bystyre, helse- og sosialkomiteen.

Bakgrunn: Født i Norge. Foreldre fra Pakistan. Storesøster til to brødre.

Yrke: Studerer medisin.

Afshan: - Tallene er det media som har skapt, vi har ikke kommet med konkrete tall, men vi har i motsetning til Ap klart og tydelig signalisert at vi ønsker å redusere skattene og avgiftene, og ikke øke disse. Noe må vi ofre hvis vi skal kunne holde et høyt velferdsnivå og samtidig ha lavere skatter og avgifter. Og hva koster ikke Aps løfter om naturgass til alle, halverte barnehagesatser, oppussing av skoler og så videre?

Saera: - Hvis du hadde lest avisene, hadde du sett det.

Og slik fortsetter de - om bistandsnivået, privatskoler og boligpolitikk. De kan virke som hund og katt, men er enige om én ting: Det hadde vært gøy om begge kom inn på Stortinget!

LIKE, MEN ULIKE: Det blir høylytt og temperamentsfullt når Saera Tithi Khan (Ap, t.v.) og Afshan Rafic tørner sammen. Saera uffer seg over Afshans meninger, men Afshan prøver å holde seg rolig.