Likhet for loven

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den norske lægeforening har bedt Sosial- og helsedepartementet om å gi amnesti til leger som har fått varsel fra Rikstrygdeverket om tilbakebetaling av trygderefusjoner. 45 leger er mistenkt for å ha misbrukt folketrygden ved å bestille mange unødvendige prøver ved laboratorier der de selv er eiere. Tilbakebetalingskravene utgjør til sammen opp mot 20 millioner kroner, i gjennomsnitt 500000 kroner pr. lege. Kravene kommer som resultat av «Aksjon riktig takstbruk» der trygdekontorene undersøkte legers takstbruk. Legeforeningen har ifølge Aftenposten bedt om amnesti for leger «som ikke åpenbart har misbrukt systemet».
  • Rikstrygdeverket og rettsapparatet har de seinere år slått hardt ned på trygdemisbruk. Personer som på feil grunnlag har fått trygd som enslig forsørger eller arbeidsledighetstrygd, har måttet tilbakebetale store beløp. Legene har sugerør til folketrygden. De utløser utbetalinger fra vår felles forsikringskasse, til beste for pasienten og sin egen lommebok. Systemet baserer seg på tillit til at legen bare bestiller prøver og undersøkelser når det er medisinsk påkrevd.
  • Det må være åpenbart at det ikke kan gis noe kollektivt amnesti til leger som Rikstrygdeverket mener har misbrukt takstsystemet. Om leger bestrider grunnlaget for tilbakebetalingskrav, eller mener det er gjort så alvorlige saksbehandlingsfeil at krav må bortfalle, må det være opp til retten å avgjøre disse sakene.
  • Saken demonstrerer nok en gang usunne forbindelser og beslutningsprosesser i helsevesenet. Leger eier laboratorier der de bestiller tjenester folketrygden betaler for. «Aksjon riktig takstbruk» foregikk i samarbeid med Legeforeningen, men underveis boikottet foreningens representanter arbeidet. Nå bruker legene sein saksbehandling som argument for å komme unna kravene om tilbakebetaling. Og Legeforeningens forhandlere som har bedt Sosial- og helsedepartementet overprøve Rikstrygdeverket, arbeidet inntil for kort tid siden i departementet med lovverk og takstregler.