Likhet for loven

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Generaladvokat Arne Willy Dahl har i et brev til Riksadvokaten foreslått å gjøre soldaters og befals befatning med narkotika til en militær forbrytelse. Til Aftenposten sier han at det å behandle narkotikasaker ved en militær domstol sikrer en grundig og rask behandling, og at Forsvaret på denne måten kan markere alvoret ved bruk av narkotika i militær sammenheng.
  • Vi er enige med Dahl i at saksbehandlingstida både hos den sivile påtalemyndigheten og ved enkelte domstoler er altfor lang. Men det er helt uholdbart, vilkårlig og prinsipielt forkastelig å bruke dette som et argument for militær særbehandling av soldaters brudd på narkotikalovgivningen. Det bryter også med prinsippet om likhet for loven at Dahl vil åpne for strengere reaksjoner enn i vanlige straffesaker. Forslaget bør derfor straks arkiveres i den stadig tykkere mappen for feilslåtte virkemidler i kampen mot narkotika.